NYUGAT MÉDIA

Szombathely az Interneten

Közélet

Óránként 400 autó robogott át a fahídon

Megszólal a szombathelyi Liget utcai tábla ügyében Lazáry Viktor, a környék önkormányzati képviselője.

Egy kötelező jobbra kanyarodási irányt jelző tábla az, ami napok óta borzolja az autósok idegeit a Liget utcában. Az önkormányzat azért szerelte fel a táblát - kísérleti jelleggel -, hogy csökkentse az Arany-patak fahídjára érkező forgalmat. A híd ugyanis eredetileg gyalogos és kerékpáros forgalomra lett tervezve, ám a sofőrök, hogy kikerüljék a a Rohonci és a Dolgozók útján a lámpákat, rendre erre kerülnek.

Ami azonban logikus lépésnek tűnt a városvezetéstől, az most a környéken élők életét nehezíti meg. Ezért kérdéseket intéztünk Lazáry Viktorhoz, a környék önkormányzati képviselőjéhez, amiket a kép alatt fel is sorolunk.

Gyakori látkép a Liget utcában - javítják a hidat (nyugat.hu archív)
fotó: Farkas Balázs

Évek óta keseríti meg az Csónakázó tó és az Oladi domb környékén lakók életét az Árkádia mellett, az Aranypatakon ívelő fahíd. A hidat rendszeresen javítani kell a nagy terhelés miatt, ami főként a környék kiépüléséből fakadó nagyobb forgalomból adódik. Nem elég, hogy az erre autózóknak meg kell birkóznia a gyakran kialakuló sorral, a fekvőrendőrökkel és a Dolgozók útja sűrű forgalmával, most még egy kötelező jobbra kanyarodási táblával tovább borzolják az útfenntartók a kedélyeket.

Az lehet, hogy a hídon átrobogó forgalom egy része abból adódik, hogy az autósok egy része a Rohonci lámpákat kikerülve a Kenderesi útra kanyarodik, majd rá a hídra. De ha belegondolunk, ők vannak kevesebben, hiszen a 30-as sebességkorlátozó tábla, valamint a híd forgalommegfogása mellett aligha jutnak el gyorsabban az oladi lakótelepre.

A most kihelyezett „kötelező haladási irány jobbra” táblával az itt lakó családok életét nehezítették meg. Ha ugyanis valaki boltba, gyógyszertárba, postára megy, annak vagy a Csónakázó tavat megkerülve, vagy a szintén katasztrofális állapotban lévő Márton Áron utcán kell kerülnie.

 • Mint a 11. számú választókerület képviselőjétől kérdezem: értesült-e a nevezett problémáról?

 • Mit gondol, a híd állagmegóvása érdekében tényleg egy újabb korlátozó tábla kihelyezése a legjobb megoldás?

 • Régi terv, hogy a Pásztorcsárda melletti utcát kiszélesítenék, és a mostani gyaloghíd helyére egy nagyobb forgalmat átengedni képes hidat építenének. Megvalósul ez valamikor?

 • A környéken a közlekedést jellemző, a város egyéb részeitől messze elmaradott körülmények - a járda hiánya, a gyatra közvilágítás, a városi közlekedési ütőértől elzáró fahíd - mikorra érhetik el Szombathely átlagos szintjét?

  Nem támogatott video formátum
  Video: Nemrég videót készítettünk, hogy bemutassuk, hogy zenél Aranypatak híd
 • Alább a képviselőtől kapott választ változtatás nélkül közöljük.

  A Szombathely "zöld szívében" található Liget és Kenderesi utcáknak rendeltetésük szerint az itt lévő park, zöldterület, Sportliget, Csónakázó tó, Strand, Műjégpálya azaz szabadidős, rekreációs tevékenységekre létrehozott, a Rendezési Terv által is meghatározott létesítmények megközelítését kell biztosítaniuk.

  2011. évben a Polgármesteri Hivatal munkatársai megvizsgálták a Liget utca forgalmát, mely során szeptember hónapban 3 alkalommal végeztek forgalomszámlálást. Ezen vizsgálat eredményeként rendkívül jelentős átmenő gépjárműforgalmat tapasztaltak, óránként 350-400! db személygépkocsi, valamint 30-40 db kisteher gépkocsi haladt át. Megállapítást nyert, hogy a Liget utcában jelentkező személygépkocsik és kisteher gépkocsik döntő többsége a Sé, Torony, Oladi lakótelep és a város D-i DNy-i részének összekötésére veszik igénybe a csökkentett forgalmú övezetet, annak eredeti rendeltetési céljától eltérően.

  Az itt áthaladó jármű forgalom több mint 80 %-a a Liget utcát a Bartók B. krt.- Rohonci u. csomópont kikerülő útjaként használja!

  A Liget utca-Kenderesi utcában áthaladó forgalom miatt az Aranypatak fahíd állapotának megóvása érdekében a fahíd 2007. évi felújítását követően a garanciális időszakban több alkalommal is el kellett végeztetni a forgalom hatására megrongálódott járópallók cseréjét. A fa cölöpökön, "I" hossztartókon rögzített fapallók azonban a túlzott mértékű forgalmi terhelést az Önkormányzatnak jelentős kiadással járó folyamatos javítás mellett sem tudják biztonsággal elviselni!

  A forgalom elengedhetetlenül szükséges csillapítására, a gyűjtő és forgalmi hálózati szerepű Dolgozók útja és Bartók B. krt. igénybevételét preferáló forgalmi beavatkozásra több eszköz is rendelkezésre áll: az Aranypatak hídon kizárólag gyalogos és kerékpáros forgalom átvezetése, a Kenderesi utcában pályaszint emelések, forgalmi sáv elhúzások létesítése, csomóponti áthaladások korlátozása.

  A forgalom csillapítására eddig alkalmazott beavatkozások -a területen kialakított sebességkorlátozás, a fahíd előtt elhelyezett sebességcsökkentő bordák- sajnos nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket, nem csökkentették az áthaladó járműforgalom nagyságát.

  Az évtizedek óta húzódó probléma megoldása érdekében a Városfejlesztési- Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság 2011. októberi ülésének napirendjén szerepelt a lehetséges forgalmi beavatkozásokra vonatkozó előterjesztés. A szakmai bizottság -kifejezetten a Kárpáti K. u. környékén élők érdekeit figyelembe véve -nem támogatta az Arany-patak fahíd 2011. évi lezárását a gépjárműforgalom elől. Az ülésen döntés született a Bartók B. krt. - Kenderesi - Liget - Dolgozók u. útvonalon jelentkező átmenő forgalom területi korlátozás vizsgálatának elvégeztetésére, azzal, hogy a tanulmányterv elkészültéig kísérleti jelleggel a Liget utca - Dolgozók úti csomópontban a balra kanyarodás kitiltását jelző tábla kerüljön kihelyezésre. A 128/2011.(X. 25.) sz. Vfejl. Üzemelt. és Körny. Véd. Biz. határozat alapján a tavaszi időjárás beköszöntével került kihelyezésre a kötelező haladási irány közúti jelzőtábla.

  A jelenlegi forgalom lebonyolítására alkalmas híd építésére a Liget utcában műszaki okokból nincs lehetőség, mivel a Dozmati víztározó megvalósításáig a híd útpálya szintjét egy méterrel magasabbra kell helyezni, amihez a felhajtó rámpák és fordulási ívek helyigénye nem biztosítható! Megoldást a Rigóvölgy utca folytatásaként megépítendő vb. közúti híd létesítése jelentene! A Dolgozók u. Kárpáti K. u. összekötése az Önkormányzat hosszú távú fejlesztési elképzelésében szerepel, ezt a Rendezési Terv is tartalmazza. - A körzet képviselőjeként és a városfejlesztési feladatokkal megbízott alpolgármesterként munkatársaimmal folyamatosan keressük azokat a pályázati lehetőségeket, melyek megteremthetnék a rendkívül magas költségekkel járó új híd megvalósításának pénzügyi fedezetét.

  A Kárpáti K. u. - Csónakázó tó - Olad lakóterület infrastrukturális elmaradottságára vonatkozó felvetésével magam is egyetértek. Álláspontom szerint az elmúlt húsz évben méltatlanul el lett hanyagolva a város egyik legszebb része! Ezen az állapoton való változtatás egyik legfontosabb képviselői célkitűzésem!

  Az elmúlt másfél évben kezdeményezésemre a körzetben számos infrastrukturális fejlesztés indult el. A Csúszka utca útépítési munkálatai folynak, a Badacsony és Fátra utcák útburkolat erősítési tervei elkészültek, tervezés alatt áll a Márton Áron utcai gyalogjárda, vízjogi üzemeltetési engedély van az Ernuszt Kelemen utcai csapadékcsatorna építésére, ahol a tervek szerint az idei évben megkezdődnek a burkolaterősítési és járda átépítési munkálatok is. A zárt csapadékcsatorna kivitelezési munkálataihoz szükséges közbeszerzési eljárást a 2011. évi pénzmaradvány felhasználásáról szóló közgyűlési döntést követően haladéktalanul megindítjuk, így reményeim szerint hamarosan sikerül egy, az utcában élők életét megkeserítő, hosszú évek óta fennálló problémát rendezni. A közvilágítás minőségének javítása érdekében már előkészítés alatt áll az a vizsgálati anyag, amely célja a szükséges intézkedések meghatározása.

  Tisztelettel,
  Lazáry Viktor
  alpolgármester, önkormányzati képviselő

  Kapcsolódó

  2012.04.04. 08:48

  Forgalmi rend változások Szombathelyen - Figyeljünk oda!

  / közélet 72 hsz. /
  A forgalmi rend megváltozása ellenére még mindig rengeteg autó kanyarodik - most már szabálytalanul - balra Oladon az Árkádiánál.

  2012.03.21. 08:10

  Hallgassa meg, hogy zenél az Aranypatak hídja!

  / könnyű 16 hsz. 4 kapcs. /
  Csörög, zörög és agyon van használva a szombathelyi híd. A felújítások csak látszatmegoldásnak bizonyultak.

  2011.04.30. 13:52

  Aranypatak-híd: Megfoltozva

  / könnyű gal. 13 hsz. 3 kapcs. /
  A hét elején írtunk róla, hogy ismét javításra szorul az Aranypatak fahídja. A szakemberek nem tétlenkedtek sokáig, máris kijavították a hibát. A végeredményt elnézve azonban nem biztos, hogy a legkorszerűbb technikához nyúltak.

  2011.04.26. 12:45

  Aranypatak-híd: Mégis mozog a palló!

  / könnyű gal. 4 hsz. 2 kapcs. /
  Ismét fellazult az Aranypatak híd fa pallója Szombathelyen. Az autók lépésben haladnak át rajta és mindenki bosszankodik.

  2011.02.10. 12:58

  A leggyorsabban fogyó rendőr

  / könnyű gal. 10 hsz. /
  A múlt héten még csak egy kockát adott le az Aranypatak hídja előtt strázsáló fekvőrendőr jó két méteres testéből, hétfőre azonban már egy újabb súlyos részétől szabadították meg a „biztosurat”.

  2011.02.23. 11:52

  Ismét javítják az Aranypatak hidat

  / közélet gal. 8 hsz. /
  Ma reggel munkások lepték el szerkezetet, hogy visszacsavarozzák a mozgó pallót és kipótolják a fekvőrendőrt. Az illetékes szerint a közlekedési anomáliára egy új helyen épített, új híd lenne a megoldás.

  Hozzászólások (7)

  A cikkekhez csak regisztrált felhasználóink szólhatnak hozzá. Kérjük, jelentkezzen be, vagy ha még nem tette, regisztráljon.

  A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a cikkekhez nem kapcsolódó kommenteket moderálja, törölje. A részletes moderálási szabályokért ide kattintson!

  Keresés

  Hozzászólások

  demoktatorovm: H*l *lv*st*l t*l*m *ly*t? N*m cs*k * k*t v*gl*t l*t*z*k!...
  Emelt szintű készültséget rendelt el Orbán Viktor
  kovacs_ugynok: M*g t*tsz*tt*k v*ln* p*rtn*rk*nt k*z*ln* *z *n. *ll*nz*k*t, n*m ...
  A szombathelyi Fidesz kiáll az orosz és kínai vakcina használata mellett
  demoktatorovm: J* *s *zt t*dt*d, h*gy * b**lt*tt *zr**l**k k*z*l n*m k*r*lt k*r...
  Szlávik: Gyakrabban kerül kórházba olyan 40-50 éves ember, akinek semmilyen alapbetegsége nem volt
  west: *lk*p*szt* t*m*g*k v*rt*k *rr* *p*k*dv*, h*gy m*gt*dj*k * sz*mb*...
  A szombathelyi Fidesz kiáll az orosz és kínai vakcina használata mellett
  Rőzsike : *dr* k*r*m, m*r t*bb h*t* n*m v*l*sz*l *gy *ly*n *gysz*r* k*rd*s...
  Karácsony Gergely elkérte a kormány által nem lehívott EU-s vakcinákat Budapestnek