NYUGAT MÉDIA

Szombathely az Interneten

Miről szóltak a hírek száz éve?

Épül a Kovács-szálló - Miről szóltak a hírek száz éve? 1911. június

Országos tornaverseny, üldözés a szombathelyi piacon, a városatyák elé kerül a Kovács-szálló terve. 1911 júniusában járunk.

Fantáziánknak köszönhetően nem nehéz elképzelni, hogy egy reggel a rohanó XXI. század helyett az 1900-as évek elején ébredünk. Az ábrándozást megkönnyíti, ha kezünkbe vesszük a korabeli sajtó egy-egy példányát. Rögtön kiderül, mitől is volt hangos a száz évvel ezelőtti Szombathely.

Országos „tornászati” verseny Szombathelyen

Országos seregszemlére gyűltek össze 1911 júniusában Szombathelyen a kor legjelesebb magyar atlétái. A füleslabda-dobástól a rúdugrásig 11 számban neveztek a versenyzők.

„Ma már teljes képében bontakoznak ki előttünk a vasárnapi országos tornaverseny impozáns arányai. Az ország legjelesebb tornabajnokai sereglenek össze vasárnap Szombathelyen, hogy esőben és ügyességben összemérjék erejüket jeles sportegyletünk atlétáival. Izgatóan gyönyörü, feledhetetlen látványban lesz része tehát közönségünknek vasárnap s mi reméljük, hogy a mérkőzésekből a szombathelyi atléták győzedelmesen fognak kikerülni.

Az egyes programmszámokra a következő nevezések történtek:
100 méteres futásra 16 versenyző.
Füleslabda dobásra 11-en.
Tornászati lőversenyre 8-an.
300 méteres gyaloglás 9-en.
Távolugrás 13-an.
1500 m. futás 13-an.
300 m. futás 16-an.
Gerelyvetésre 9-en.400 m. futás 12-en.
Magasugrás 10-en.
400 méteres stafétára öt csapat.

Rudugrásra 7-en, tehát összesen 57 versenyző 129 nevezéssel szerepel, közte több országos bajnok, mint Szathmáry Károly, báró Walder Iván, Drubina István, Paszkián Péter, Keresztesy József stb.

A nevezések határideje junius 3-án járt le. A határidőn tul mintegy 24 nevezés érkezett be, azonban a rendezőség a szabályok értelmében valamennyit kénytelen volt visszautasitani. Az előverseny vasárnap délelőtt 10 órakor fog lezajlani, míg a főverseny a megállapitott programm szerint vasárnap délután 4 órakor kezdődik.

A gyönyörü és értékes versenyjutalmak a Stirling drogériában vannak közszemlére kitéve. A vidékről érkező atléták és sportközönség ünnepélyes fogadtatására az agilis rendezőbizottság nagyszabásu előkészületeket tett.”

A pálya mellett összegyűlt 6000 érdeklődő egy világrekord és egy országos rekord megdöntésének is szemtanúi lehettek.

„Kissé borongós, hüvös időben, de azért mintegy hatezer főnyi közönség előtt lelkes érdeklődése mellett zsufolt tribünök előtt zajlott le vasárnap Szombathelyen az országos tornaverseny, melyet a szombathelyi sport egylet rendezett az országos szövetség erkölcsi támogatása mellett. Az országos testedző egyletek szövetsége képviseletében Bolla Mihály miniszteri tanácsos, szövetségi alelnök és dr. Maleczky Román főtitkár a szombathelyi sportegylet részéről pedig dr. Ernuszt József és dr. Németh Gyula alelnök jelentek meg a versenyen, melynek lefolyása mindvégig érdekfeszítő helylyel-közzel izgatóan szép volt.

Az ország legkiválóbb bajnok-atlétái mérték össze képességeiket a szombathelyi atlétákéval s noha a szombathelyi atléták egyetlen első dijat sem tudtak megnyerni, a verseny összes számaiban mégis meglehetősen fejlett sport képességüknek adták tanubizonyságát.

A vendég-bajnokok közül a füleslabda dobásban Antal János (Budapest) hatalmas, 58.80 méteres dobásával megdöntötte a világrekordot – a 3000 méteres gyaloglásban pedig Drubina Ferenc (Budapest), 14.45 perces idejével országos rekordot állitott fel.


A verseny győzteseinek az értékes szép dijakat Bolla Mihály miniszteri tanácsos gyönyörü buzdito beszéd kiséretében, a közönség lelkes éljenzései között nyujtotta át.
A verseny után sikerült bankett volt az Aréna-kertben.”

Az első helyezést elért versenyzők között gazdára talált egy aranyóra, egy ezüst szivartartó, egy görög bronzszobor, egy ezüst serleg, egy asztali díszóra és egy ezüst tintatartó is.

A szombathelyi versenyzők közül Szabó Károly volt a legeredményesebb, a tornászati főversenyben és rúdugrásban is második helyezést ért el. Krausz Gyula negyedik lett 1500 méteres futásban, Telkes József a harmadik legjobb rúdugrónak bizonyult, Albert Ferenc pedig gerelyvetésben léphetett a dobogó harmadik fokára.

Üldözési jelenet a belvárosban

Száz esztendeje izgalmas üldözési jelen játszódott le az egykori szombathelyi piactéren és környékén. A hajszában nem vett részt sem gépkocsi, sem fegyveres kommandós, csupán egy fürge fiatalasszony, egy békebeli rendőr és egy kereskedő. Ez a tény azonban nem von le semmit a tolvajkergetés lenyűgöző voltából.

„Izgalmas látványnak voltak szemtanui tegnap délután 2 órakor Szombathelyen a vásárosok a városi bérpalota előtt. Egy fiatal 25-30 év körüli falusi menyecske megállott Leuchter Manó kőszegi-utczai divatáru-kereskedő boltja előtt s nézegette a kiakasztott karton szoknyákat. Ugy látszik a menyecskének nagyon megtetszettek a legutolsó divat ujdonságok, mert egy elszánt és villámgyors mozdulattal leakasztott a szegről 3 szoknyát s azzal futásnak eredt.

A tulajdonos azonban észrevette a tolvajlást s utána futott az asszonynak, aki mikor látta, hogy a kereskedő nyomában van, beszaladt a Vasmegyei Takarékpénztár épületébe s a szoknyákat a kapu alá dobva – keresztül szaladt az udvaron. A tulajdonos és az előkiabált rendőr utána. Izgalmas hajsza támadt. A menyecske hanyatt-homlok menekült, keresztül a kerteken, s már-már eltünik öldözői elől, mikor a kert végében dolgozó kőmívesek közül egy elébe ugrott a rohanó asszonynak s elkapta.

- Hova szalad lelkem? – kérdezte tőle a legény.
- Jaj.- Jaj – engedjen el könyörgött kétségbeesve az asszony – a testvérem halódik szegény s papot akarok hozzá hivni.
A kőmíveslegény eleresztette az asszonyt, aki hirtelen átdobta magát a keritésen s valahol a Gyöngyös-utcában – végleg eltünt üldözői elöl. Mire a rendőr a Gyöngyös-utcához ért, a menyecskének már hire-hamva se volt a föld hátán.

A rendőrségen most nyomozást inditottak a gyorslábu menyecske kézrekeritésére, a ki után tegnap – hiába futottak a daliás rendőrlegények.”

A Kovács Szálló

A kihasználatlanul álló szobák és a tetőről aláhulló cserepek ellenére máig városképet meghatározó építményként beszélünk az egykori Kovács (később Savaria) Szállóról. A jobb sorsra váró hotel egykor fényes bálok helyszíne volt, lakosztályaiban neves vendégek szálltak meg. Az impozáns szálló felépítésének gondolata épp száz esztendeje fogalmazódott meg. Az épület helyéül az akkori Március 15. teret, a mai Mártírok terét választották. Felépítésével a város idegenforgalmi és kulturális föllendülését is támogatták megálmodói. Jó volna újra teljes pompájában látni.

„Szombathely város külső szépségét, idegenforgalmát s kulturális fejlődését és izmosodását jelentős mérvben elősegiteni hivatott gyönyörü tervezet kerül már a legközelebbi órákban a városi tanács retortái elé. Arról van szó, hogy Kovács és Schönfeld, a Kovács-szálló jelenlegi bérlői ajánlatot tesznek a városnak, hogy a Széll Kálmán-utca tengelyében levő ugynevezett Március 15-ike teret, melyet a város kőszinház épitésére szándékozott felhasználni, adja el nekik a város, amelyen rövid időn belül, óriási méretü, pazar komforttal berendezett, modern nagy négyemeletes palotaszállodást fognak létesiteni. A terv már első pillanatban is oly nagyszerünek s annyira a város érdekében valónak tetszik előttünk, hogy szükségesnek tartjuk a kérdéssel a közérdek szempontjából bővebben foglalkozni.

Szombathely város csodásan, s szinte varázsmódra fejlődött Dunántul egyik legszámottevőbb ipari, kereskedelmi és kulturális emporiumává. És e csodás, és majdnem amerikaias izü arányokban történt fejlődésben az összes iparágak versenyezve törtek előre, csak a szállodaipar nem tartott lépést az előrehaladásban. Szombathelyen ma - s ez köztudomásu – nincsen sem elegendő, sem pedig olyan berendezésü szálloda, mely képes volna a differenciált kulturember igényét kielégiteni.

Ezen, a város külső arculatján éktelenkedő szépséghibán óhajt segiteni Kovács és Schönfeld nagyszerü tervezete egy hatalmas, monumentális, négy emeletes palota szálló létesitésével, amelyben 150 keleti kényelemmel berendezett szoba állana a közönség rendelkezésére. A szobákon kívül egy hatalmas vigadó termet is terveznek, mellette tágas szép étkezővel, bálak, koncertek és egyéb ünnepségek részére. Szóval: egy impozáns, modern, óriási méretü szállót terveznek, minő ma nincs s aminőnek hiányát ma annyira érzik Szombathelyen az érkező idegenek.

A palotaszálló céljára a Március 15-ike tér kiváltképpen alkalmas. Ami a szálloda vezetését illeti: Kovács és Schönfeld közismert szakértelme, kiváló üzleti érzéke, megközelithetetlen korrektsége és kedves, előzékeny modora a legteljesebb garanciával szolgál arra, hogy a nagyközönség kultur igényei a legmesszebb menő módon nyernének kielégitést.”

Hozzászólások (1)

A cikkekhez csak regisztrált felhasználóink szólhatnak hozzá. Kérjük, jelentkezzen be, vagy ha még nem tette, regisztráljon.

A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a cikkekhez nem kapcsolódó kommenteket moderálja, törölje. A részletes moderálási szabályokért ide kattintson!

Keresés

Hozzászólások

kovacs_ugynok: S*nk* v*gy, t* pr*v*k*t*r tr*ll! :P...
Kidobhatják a szemétbe a mintegy 200 milliárd forint közpénzt elnyelő kukaholdingot
Ddd911: H*gy *s m*nn*. *z * sz*nt. *nn*n cs*k l*jj*bb v*n n*l* pl. ...
"Szombathelyi" gól a németek ellen
Ddd911: Sz*mt*l sz*mb*n t* *s m*g*rt*n*d h*gy n*m v*lt*m f*lm*ntv* t*stn...
"Szombathelyi" gól a németek ellen
polgartars: V*j*n m*nny*t g*nd*lk*dt*k *z*n * "m*g*ld*s*n"? G*zd*...
Novák Katalin bejelentette: nyelvvizsga nélkül is átvehető a diploma
polgartars: *zz*l *gy*t*rt*k, h*gy * sz*nt*kh*z k*p*st j*l j*tsz*tt*k, l**k*...
"Szombathelyi" gól a németek ellen