NYUGAT MÉDIA

Szombathely az Interneten

Jelentem

Szombathely nem bír el az ajándékba kapott sportlétesítmények üzemeltetésével?

Olvasónk levelében meg is indokolja, miért rossz a jelenlegi rendszer.

Július közepén foglalkoztunk

2020.07.23. 07:12

Megnéztük, mire megy el az idén Szombathelyen sportcélokra tervezett 830 millió forint

/ közélet 14 hsz. /
Vannak, akik helyett kifizetik a bérleti díjat, és van egyesület, ami majdnem 200 milliót kap.
azzal, hogy mire megy el az idén sportcélokra tervezett sportcélokra tervezett 830 millió forint közpénz. Azt találtuk, hogy jó néhány esetben az önkormányzat kifizeti az adott egyesületnek azt a bérleti díjat, amit az egyesületnek kell fizetnie az önkormányzati ingatlan használatáért.

A cikk előzménye az volt, hogy a júniusi közgyűlésen döntöttek a 270 millió forintból felújított Késmárk utcai teniszcentrum pályázat nélküli bérbeadásáról

2020.07.12. 07:47

Pályázat nélkül adták bérbe a felújított Késmárk utcai teniszpályákat Szombathelyen

/ közélet 14 hsz. /
Egy egyéni vállalkozó kapta meg a bérleti jogot.
. A bérleti díjat évi kétmillióban állapították meg, ami a piaci viszonyok alapján kevésnek tűnik.

A Késmárk utcai teniszcentrum
fotó: Kiss Tamás

Pár nappal cikkünk megjelenése után el is mentünk a Késmárk utcába, megnéztük a teniszcentrumot, és többek között azt is megtudtuk, hogy a bérlőnek 37 millió forint értékű beruházást kellett vállalnia

2020.07.20. 07:11

Közel 40 millió forint beruházást kellett vállalnia a szombathelyi teniszcentrum bérlőjének

/ közélet gal. 6 hsz. /
Hamarosan teljesen kész lesz a szombathelyi Késmárk utcában épült teniszcentrum, elmentünk és megnéztük.
, saját tőkéből.

Nemrég levelet kaptunk Varga József nevű olvasónktól, aki a teniszcentrum bérbeadásáról és általában a szombathelyi sportélet bérleti viszonyairól, finanszírozásáról fejtette ki véleményét, és még javaslatot is tett. A levelet változtatás nélkül közöljük.

Tisztelt Cím!

Nemrég megjelent egy cikk a nyugat.hu oldalán, ahol Dr. Horváth Attila sikerként értékelte a Késmárk utcai tenisz centrum bérleti szerződését. A rendelkezésre álló információk alapján úgy vélem, ebben az esetben is - mint több sporttal kapcsolatos támogatásnál - helytelenül járt el a városvezetés.

A 2019-es önkormányzati választások előtt mindhárom polgármester-jelölt részére küldtem egy e-mailt, melyben kértem, tájékoztassanak arról, van-e bármilyen sporttal kapcsolatos elképzelésük, ha a választások után polgármesterként kell majd meghatározniuk a városi sportélet mindennapjait. Választ két jelölttől egyáltalán nem kaptam, egy jelölt pedig pár mondatos - konkrétumok nélküli - választ küldött.

A kérdés már 2019-ben is aktuális volt, az önkormányzatok jelenlegi helyzetében pedig - a gazdasági visszaesés és a kormányzati elvonások miatt - még aktuálisabbá vált. Az elmúlt években a sport terén jelentős változások következtek be.

Egyrészt az infrastruktúra sok területen megújult, másrészt az elérhető támogatások és pénzeső miatt egyre költségesebb lett a profi sport, mely jelentős erőforrásokat köt le a városi költségvetésben.

Szombathelyen új beruházásként állami, és EU-s támogatásokból megújult a Haladás VSE sporttelepe (Haladás Sportkomplexum), felépült egy vívó- és asztalitenisz centrum, bővítésre került a városi uszoda (ami egyben a város kezelésébe is került), újjá alakult a Késmárk utcai tenisz centrum és befejezés előtt áll a fedett műjégpálya is. Az új létesítmények mellett a korábban épült sportcsarnok fenntartása is önkormányzati feladat.

Ezeknek a létesítményeknek a létrehozása ugyan nem terhelte az önkormányzati költségvetést, a fenntartása ugyanakkor előreláthatólag jelentős kiadás lesz a városi költségvetésben. Ugyanis a létesítményeket használó sport szervezetek aligha tudják kigazdálkodni még a fenntartás költségeit sem, az újra előállítás költségeinek megtérülésére pedig esély sincs.

Jézuska hozta - mondta erre a volt polgármester, örüljünk neki. Csakhogy ez az ajándék egyre nagyobb terhet ró a városra. Persze mindenkiben felmerül, hogy tulajdonképpen a sport és a sportolási lehetőség fenntartását nem lehet kizárólagosan a gazdaságosság szemüvegén keresztül nézni.

A Haladás Sportkomplexum
fotó: Józing Antal

Ugyanolyan állami feladat a sportolási lehetőség megteremtése, mint az egészségügy, oktatás, vagy a kulturális élet működési feltételeinek a biztosítása. Ezek a megállapítások feltétlen igazak is, de ez nem jelentheti azt, hogy feneketlen kútba szórja bárki is a közpénzt.

Egy-egy beruházás előtt többnyire készítettek a jövőbeni működésekre tanulmányt, amit viszont szigorúan titkosan őriz a beruházó, jól eldugva mások előtt. Például a Transparency International évek óta pereskedik a Haladás Sportkomplexum működtetési tanulmányának kiadásáért.

A pert az sem befolyásolta, hogy időközben más irányítja a várost. Az adatok nyilvánosságra hozatalát a jelenlegi többség sem támogatja. Pedig a beruházások előtt egyértelműen alap kritériumként kellene meghatározni, hogy a lehető legtöbb amatőr sportolónak nyújtsanak a létesítmények sportolási lehetőséget, a fenntartása a lehető leghatékonyabban történjen és biztosított legyen az újra előállítás fedezete is. Ezekről viszont nincs szó.

A képlet ennél lényegesen egyszerűbb: valaki megálmodik valamilyen infrastruktúrát, adófizetői pénzből megépítik, majd az önkormányzat megpróbál megszabadulni a működtetés terhétől.

A túlméretezett beruházások az önkormányzatok nyakán maradnak. Például a HVSE és a Haladás futball klub által használt sportkomplexum több száz milliós éves költségét (csak a bérköltség 60 mFt, az őrzési költség 50 mFt egy évben) kis részben képesek a bérlők megfizetni. Mentségükre legyen mondva, talán meg se kérdezték őket a létrehozásnál, hogy mire van szükségük és ezért mennyit tudnának fizetni (ez talán kiderülne a titkolt tanulmányból).

A kisebb beruházásoknál az önkormányzat megelégszik jelképes bérleti díjakkal, csak mentesüljön a fenntartás költségei alól. Ez ugyanakkor oda vezet, hogy a 10-20 évre kötött bérleti szerződések lejártakor az önkormányzat visszakap egy amortizálódott infrastruktúrát és a vagyonvesztés akkor fog a felszínre kerülni.

Néhány hete jelent meg egy cikk a nyugat.hu oldalán, melyben a városvezetés büszkén adta a városi polgárok tudtára, hogy a Késmárk utcai tenisz centrumot sikerült rendkívül jó feltételekkel bérbe adni. A Modern Városok Program keretében az adófizetők 268 995 383 forinttal járultak hozzá a centrum megújulásához. A közel 300 mFt-ból felújított infrastruktúrát - pályázati kiírás nélkül - a város bérbe adta 15 évre, évi 2 mFt bérleti díjért egy magánszemélynek és egy olyan BT-nek, akinek 2011-2018 közötti összes árbevétele 9,4 mFt volt.

A Késmárk utcai teniszcentrum
fotó: Kiss Tamás

A bérleti díj ráadásul leírható, mivel a bérlő vállalt közel 37 mFt értékű beruházást, melyből szerződés szerint 31 mFt kompenzálható a bérleti díjjal. A beruházás jórészt azt a célt szolgálja, hogy a bérlő funkciójának megfelelően 100%-ig használni tudja az ingatlant (pl. öltöző szekrények). Hogy a város mit kezd majd egy 15 éves öltöző szekrénnyel, egy HACCP rendszerrel, amikor esetleg (ha nem adja újra bérbe a mostani bérlőnek) hozzá kerül a most beszerzésre kerülő eszköz, az jó kérdés.

A városvezetés döntésénél a saját tulajdonában álló cég (SZOVA Zrt.) ingatlan szakvéleményére támaszkodott. Ez ugyanakkor az általános szöveges indoklás mellett mindössze egy számot tartalmaz, ami valamiért épp a szerződésben szereplő bérleti díjat állapítja meg. Mintha a gombhoz varrnának kabátot. Egyetlen gazdaságossági számítás, vagy összehasonlító adat nélkül.

Valamennyire egyedi eset ráadásul a teniszcentrum, mert az összes sport beruházásból ennél van talán a legnagyobb esély arra, hogy gazdaságosan üzemeltethető legyen. Gondoltak erre a bérlők is, mert szerződés szerint (a büfé kivételével) az egészet albérletbe adhatják (valószínűleg a saját maguk által működtetett sportegyesületnek), így biztosított lehet a jövedelem transzfer is a két főbérlő felé, kedvező adózási feltételek mellett.

Külön pikantériája az ügynek, hogy Modern Városok Program keretei között érkezett fejlesztési pénz amiatt került megítélésre, mert egy másik sport egyesület elvesztette a teniszpályáit a Haladás Sportkomplexum megépítése miatt.

Mindamellett, hogy városi feladat az amatőr sport támogatása az nem jelentheti azt, hogy egyáltalán nem foglalkozik a városvezetés azzal, hogy ezt a lehető leghatékonyabban támogassa. Van, akinek szinte ingyen adják át a vagyont használatra (mint látható volt a tenisz centrum esetében), van, akitől igyekeznek piaci bérleti díjat kérni, ugyanakkor általában egyből önkormányzati támogatásként meg is ítélik részére a bérleti díj támogatást.

Ilyen volt például a HVSE, akinek 2018-ban 132 mFt támogatást ítéltek meg a komplexum használatára. És találunk olyan esetet is, amikor egy városi cég üzemelteti az infrastruktúrát (százmilliós veszteséggel és sok-sok önkormányzati támogatással), de az nem fizetteti meg a felmerülő költségeket a használóval és így rejtve marad a városi támogatás ugyanúgy, mint amikor rendkívül alacsony díjért használja az infrastruktúrát a bérlő.

Hogy az egyes sportágakra fordított támogatás összehasonlítható, átlátható és a lehető leghatékonyabban hasznosuló legyen, egységes fejlesztési-, támogatási- és bérleti rendszert kellene kidolgozni az önkormányzatnak a sporttámogatásokhoz. Ehhez elengedhetetlen feltétel, hogy

 • működtetési terv készüljön a tervezett fejlesztésekhez: várhatóan ki fogja használni a létesítményt, mire van valójában szüksége és milyen részben tudja finanszírozni majd a működést a leendő használó,
 • Meghatározásra kerüljön, hogy milyen mértékben tudja a város lakossága az elkészült infrastruktúrát használni (mennyire valósul meg az, hogy a város csak az amatőr sportot támogatja elsősorban),
 • Minden hasznosítás csak nyílt pályázati rendszer keretei között történjen meg,
 • A bérleti díjak minél jobban közelítsék a piaci díjakat és az esetlegesen fellépő finanszírozási nehézségeket az önkormányzat támogatási rendszerén keresztül finanszírozza.
 • Az átadott vagyon hasznosítása folyamatosan ellenőrzésre kerüljön.
 • Ameddig ez a fajta tervezhetőség, átláthatóság nem valósul meg, addig csak az egyéni lobbi érdekek fogják eldönteni, hogy ki mikor milyen feltételekkel juthat hozzá egy infrastruktúrához. A káosz pedig lehetőséget teremt arra, hogy mindenki a saját beállítottsága szerint magyarázza egy-egy szerződés létjogosultságát, ahogy tette azt néhány hete a Dr. Horváth Attila sportért felelős alpolgármester az nyugat.hu oldalain.

  Köszönettel,

  Varga József

  Hozzászólások (12)

  A cikkekhez csak regisztrált felhasználóink szólhatnak hozzá. Kérjük, jelentkezzen be, vagy ha még nem tette, regisztráljon.

  A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a cikkekhez nem kapcsolódó kommenteket moderálja, törölje. A részletes moderálási szabályokért ide kattintson!

  Keresés

  Hozzászólások

  zofa: B*lk*n*? J*rt*l m*r *tt? *gy*bk*nt r*tt*gj * 4 f*l k*z*tt *tth*n...
  Horvátország szélesre tárja a kapuit: már nem kell semmi, csak a személyi
  kovacsg: Sz*r*tn*l t* *ly*n "g*ccsp*r*d*t" m*g*dn*k :) *m*gy t*ny...
  Nem számít se eső, se szél, ezért a sárvári kiskertért bármit megtesz a tulaja
  StarMan: M*s h*nn*n t*dh*tn*, m*t h*llg*tsz, h* t* *s cs*k g*nd*l*d? N*nc...
  Pásztor Anna a kerítésen túlra került Szentgotthárdon.
  zoll11: *lt*d*m k*pz*ln*, b*gy v*lt r*ssz*st* m*gny*lv*n*làst. *gy*bk*n...
  Mbappé és Benzema rasszista magyar szurkolókra panaszkodik egy holland lap szerint - Frissítve
  StarMan: F*lt*nt m*r, h*gy *z *m*gy *s * gy*zt*s*k *rt* "t*rt*n*lm*t&...
  Nyilasok vonulását osztotta meg a szovjetek helyett a fideszes képviselő