NYUGAT MÉDIA

Szombathely az Interneten

Közélet

„Nincs vesztegetni való időnk!” – Az állam mindent visz?

Kié legyen a közös fenntartású MMIK, a Smidt Múzeum, a kórház, a gyűjtemények vagy a gyermeküdülő? – A szombathelyi szocialisták kezdeményezésére a héten rendkívüli közgyűlésen vitatkoznak erről. Elolvastuk az előterjesztést.

A szerda reggelre (október 26.) időzített szombathelyi rendkívüli közgyűlés tétje nem kevesebb, mint a város és a megye által eddig közösen fenntartott vagyon illetve a Markusovszky Kórház és a balatonberényi gyermeküdülő sorsa. Állami kézbe kerüljenek, vagy jusson valami Szombathelynek is? A szocialisták figyelmeztetnek, kevés az idő (mindössze két hónap), ezért konkrét javaslatcsomaggal rukkoltak elő…

Az ellenzéki frakció által kezdeményezett rendkívüli közgyűlés 9 órakor startol, az előadók közt – legalábbis a nyilvánosságra hozott előterjesztés szerint – ott lesz az LMP-s Horváth Zoltán, és szinte valamennyi baloldali frakciótag. (Németh Kálmán, Gyebrovszki János, Horváth Attila, Czeglédy Csaba dr., és Kővári Attila.)

Nincs vesztegetni való időnk!

– figyelmeztetnek:

A mostani egy történelmi helyzet. A megyei önkormányzatok vagyonelemei és intézményei állami kézbe kerülése egy visszafordíthatatlan folyamatot fog elindítani. Csak most, a végleges döntések meghozatala előtt van jogi lehetőség úgy alakítani a körülményeken, hogy felelősen gazdálkodó városunk és megyénk legalább részben sikeresen, valamilyen kézzelfogható eredményt elérve élje túl a változásokat.

Miért ez az aggódás?

Az előzmény valószínűleg mindenki számára ismeretes, 2012. első napjával a megye minden vagyona az állam kezébe kerül, mégpedig az önkormányzat adósságának átvállalása fejében. (A kormányfő és a 19 megyei közgyűlési elnök által aláírt – ellenzékiek által vitatott törvényességű – megállapodás alapján gyakorlatilag az összes egészségügyi, oktatási, szociális, közművelődési intézmény megyei támogatása és fenntartása megszűnik január elsejétől. A mintegy 180 milliárd forintnyi adóssággal együtt a jövő évtől tehát az állam kezeli és működteti őket.)

A megye rövidesen vagyontalan lesz
fotó: Mészáros Zsolt

A szocialisták javasolják, hogy a megye a vagyonátadás előtt készítsen pontos leltárt:

leltárba legyenek véve mindazon vagyonelemek, amelyek város és intézményei tulajdonában vannak, azonban a megyei önkormányzat intézményei vagy a megyével közösen fenntartott intézmények kezelik. Kiemelten a Szombathelyi Képtár kezelésében lévő képzőművészeti alkotások, a Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága birtokában lévő gyűjtemények (Smidt Múzeum!), továbbá a Markusovszky Kórháznak vásárolt orvosi műszerek, eszközök.

Mi lesz a közös vagyonnal? Az állam mindent vihet?

Jogilag tisztázandó kérdés, hogy az eddig osztatlan közös tulajdonnak minősülő ingóságok 50%-os tulajdonrészét jogszerűen el tudja-e idegeníteni a Megyei Önkormányzat, vagy sem. Minden az államé lesz, vagy megmaradhat a részleges városi tulajdon?

Tehát mindenképpen tisztázni kell az eddig közös fenntartásban, 50-50%-ban működtetett intézmények sorsát. Például – vetik fel a szocialisták– mi lesz a Budapesten található Szántó Piroska Emlékmúzeummal, a Smidt Múzeummal, a Mesebolt Bábszínházzal, a Savaria Szimfonikus Zenekarral, az Ungaresca Táncegyüttessel, az MMIK-val, a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtárral és a Szombathelyi Képtárral.

Közös fenntartásból legyen szombathelyi

A szocialisták javasolják, hogy a Smidt Múzeum váljon ki a Vas Megyei Múzeumokból, és kerüljön Szombathely tulajdonába és fenntartásába. Az ingóság Megyei Önkormányzat által birtokolt tulajdonrésze is kerüljön Szombathelyhez. Hasonlóképpen vetik fel, hogy a Savaria Szimfonikus Zenekar, a Mesebolt Bábszínház, valamint az Ungaresca Táncegyüttes fenntartását is Szombathely vállalja át.

És miből lehet mindezeket egyedül fenntartani? – fogalmazódik meg a kérdés. A szocialisták szerint emiatt nem kell aggódni:

Mivel a Magyar Állam minden évben a Nemzeti Költségvetésből állami támogatásban részesíti a Savaria Szimfonikus Zenekart és a Mesebolt Bábszínházat, ebből kifolyólag Önkormányzatunk nem marad magára fenntartási költségek vállalásában.

Így szerintük a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár sem szabad, hogy állami kézbe kerüljön, legyen az is Szombathelyé. (Pláne, jegyezzük meg, hogy Szombathelyen, más megyei jogú városokkal ellentétben nem működik külön megyei és külön városi könyvtár. Itt egy nagy van.)

Bezárják az MMIK-t, ha állami kézben kerül

Továbbá a szocialisták szerint a Megyei Művelődési és Ifjúsági Központot sem szabad az állam kezére adni. Mert szerintük, ha állami tulajdonba kerül, az elsők között megszüntetendő intézmények egyike lesz,

ugyanis az állam a közművelődési feladatait Szombathelyen más formában is el tudja látni

.

A Szombathelyi Képtár kapcsán, azon túl, hogy ennél az intézménynél is javasolják a városi fenntartást, felvetik, hogy jogilag tisztázni kell minden egyes képzőművészeti alkotás tulajdonjogát.

Ennek azért van kiemelt jelentősége, mert az Államosítási törvény alapján csak és kizárólag a megyei önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok és ingóságok kerülhetnek állami tulajdonba.

A Szombathelyi Képtárban került elhelyezése a Derkovits-gyűjtemény, a Dési Huber István gyűjtemény, valamint a városnak korábban, majd a Képtár felépülését követően hagyatékként adott képzőművészeti alkotások, gyűjtemények, értékes bútorok (például a Kiss-hagyaték.) A Szombathelyi Képtár vált a tulajdonosává Szántó Piroska művei jelentős részének, majdnem 100 képnek.

Minden alkotásnak városi tulajdonban kell maradnia, amelyet végrendelet vagy ajándékozás útján Szombathely városának adtak. E fölött őrködni erkölcsi kötelességünk is!

– fegyelmeztetnek.

A megyei múzeumokról, valamint a levéltárakról külön rendelkezik az Államosítási törvény,– jegyzik meg az előterjesztésben - a Kormány határozott szándéka ezen intézmények állami kézbe vétele, ezért:

Nem látunk jogi lehetőség arra, hogy ezen intézmények városi kézbe kerüljenek.

A Múzeumfalut és a gyereküdülőt se kótyavetyélnék el

Vasi Múzeumfalu kapcsán is azt az alternatívát vetik fel, hogy az kerüljön Szombathely tulajdonába és fenntartásába. Ahogy a Balatonberényi Gyermeküdülő is, mert:

Semmi nem indokolja, hogy a közel 20 hektáros, a Megyei Közgyűlés törzsvagyonában 1 milliárd forintot meghaladó becsült értékkel nyilvántartott balatoni ingatlan a Magyar Állam tulajdonába kerüljön. A Magyar Állam, mint ahogy arról Kovács Ferenc megyei elnök szavai is tanúskodnak, leépítette a gyermeküdültetést, azért semmilyen garancia nincs arra vonatkozóan, hogy az állam, mint új tulajdonos nem fogja rövid időn belül megszüntetni a gyermeküdülő funkciót. Vas megye és Szombathely Megyei Jogú Város alapvető érdeke, hogy a Balatonberényi Gyermeküdülő tulajdonjoga a megyében maradjon.

Múzeumfalu sem maradhat a megyéé
fotó: Mészáros Zsolt (www.legifelderites.hu)

Javaslatot tesznek a szocialisták továbbá arra is, hogy a Vasivíz Zrt.-ben lévő megyei üzletrészt a város vásárolja meg. Szerintük ugyanis

Ezen ügyletből befolyó bevételből megyei önkormányzat törleszteni tudja a felvett hitel egy részét, ezzel pedig csökkenteni tudja az állam által átvállalni szándékozott hitelállományt.

A Markusovszky Kórházat illetően az előterjesztést készítők nem alakítottak ki közös álláspontot. Ahogy írják, javaslataikat a rendkívüli képviselő-testületi ülésen kívánják megfogalmazni.

Az Életünk és Vasi Szemle folyóiratok esetében sem látnak jobb megoldást, mintsem, hogy kerüljenek Szombathely tulajdonába és fenntartásába, mivel

mindkét szombathelyi szerkesztőséggel rendelkező folyóirat fontos szellemi érték, kulturális műhely.

Bővüljön az Agora, legyen „Szombathelyi Közgyűjteményi és Múzeumi”

A szocialisták szerint a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár, a Savaria Szimfonikus Zenekar, a Mesebolt Bábszínház és az Ungaresca Táncegyüttes tehát önállóan, városi fenntartású intézményként működhetne tovább Míg a Smidt Múzeumot, a Szombathelyi Képtárat, a Vasi Múzeumfalut az Iseummal együtt, egy közös nagyintézményben lehetne továbbvinni. Javaslatuk az így létrejövő intézmény nevére: Szombathelyi Közgyűjteményi és Múzeumi Agora.

Az MMIK integrációjára a képviselőtestületi ülésen tesznek majd javaslatot.

Amennyiben a Balatonberényi Gyermeküdülő Szombathely tulajdonába kerülne, azt javasolják, hogy vagy a Szombathelyi Sportszolgáltató Nonprofit Kft. t vagy a SZOVA Zrt. működtesse.

De ki fogja mindezt finanszírozni?

A szocialisták szerint is jogos felvetés, miszerint Szombathely szűkös anyagi lehetőségei mellett hogyan lesz képes új intézmények fenntartását vállalni? Egyrészt, utalnak rá, az átvételre kerülő intézmények többségének eddig is közös fenntartója volt Szombathely. Másrészt:

A Magyar Államnak nem lehet érdeke, hogy egyedüli fenntartója legyen az előterjesztésben felsorolt intézményeknek. Amit eddig felelősen gazdálkodva megoldott a Vas Megyei Önkormányzat és Szombathely Megyei Jogú Város, azt egyedül kellene finanszíroznia januártól a Magyar Állam területi szervének.

Ezért javasolják, hogy a közgyűlés hatalmazza fel a polgármestert, hogy kezdjen tárgyalásokat a Kormányhivatal vezetőjével, hogy Szombathely azzal a feltétellel tud szerepet vállalni hivatkozott intézmények finanszírozásában, hogy a tulajdonosukká válik.

Amennyiben a Magyar Állam és Szombathely Megyei Jogú város lenne a jövőben hivatkozott intézmények közös fenntartója, akkor városunknak a plusz feladatok elvállalása éves szinten nagyságrendileg 155-170 millió forint többlet kötelezettséget fog jelenteni. Megfordítva: éves szinten meg tudnánk takarítani 150-160 millió forintot (az eddigi fenntartási költségek a könyvtár nélkül, ami a törvény erejénél fogva eleve közös fenntartású lesz), de valószínűleg örökre lemondhatunk azon értékeinkről, amelyek a szombathelyiek közös áldozatvállalásának eredményeképpen jöttek létre.

Na ki legyen a "jó gazda"?

További részleteket és a város hivatalos álláspontját legkésőbb szerdán, a rendkívüli közgyűlésen (amit élőben közvetítünk,) megismerhetjük. Éles vita várható, ha van tétje, ha nincs... Mert vitatkozni akkor is lehet (sőt muszáj), ha már régen nem helyben dőlnek el a kérdések. Pláne nem egy órában. Ha úgy jobb, az állam mint jó gazda racionalizál, eladja ami eladható, ad akinek akar, nem ad akinek nem akar. Ha szerencsénk van, maradnak helyben a gyűjtemények is, ha pénzbe kerül a bemutatásuk, mennek le a pince mélyére. Ha éppen szerencsénk van, talán nem dohos az a pince.

Kapcsolódó

2011.10.07. 14:28

MSZP: el a kezekkel a szombathelyi intézményektől!

/ közélet 1 hsz. 1 kapcs. /
Orbán Viktor a megyei elnökökkel kötött megállapodása értelmében az állam január 1-től átveszi a megyei intézményeket. A szocialisták kérik a részletek ismertetését, hiszen sok ember és intézmény sorsa a tét.

Hozzászólások (2)

A cikkekhez csak regisztrált felhasználóink szólhatnak hozzá. Kérjük, jelentkezzen be, vagy ha még nem tette, regisztráljon.

A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a cikkekhez nem kapcsolódó kommenteket moderálja, törölje. A részletes moderálási szabályokért ide kattintson!

Keresés

Hozzászólások

miki1950 : * 40. hsz - r* v*r*m * v*l*sz*t, m*rt *z 2006 *sz*n*k * l*ny*g*....
Hende Csaba moziban járt
miki1950 : J* sz*k*s*d sz*r*nt sz*p*sd *d*s j* *ny*d*t! *rr* m*nd*g g*rj*ds...
Hende Csaba moziban járt
győzelem: *z * l*sz*z*l*k*lt *r*g sz*p*k* *ly*nk*r m*r m*g*r*l s*m t*d. *z...
Hende Csaba moziban járt
miki1950 : H* *gy d*m*kr*t*k*s v*l*szt*s*n m*gv*l*szt*tt m*n*szt*r*ln*k*t *...
Hende Csaba moziban járt
miki1950 : *rt*tl*n*l *lsz*nv*dt*k 2006- *t. B*z*ny*r* v*lt *ly*n *s. * t*...
Hende Csaba moziban járt