NYUGAT MÉDIA

Szombathely az Interneten

Közélet

Miért több a daganatos beteg Szentgotthárdon?

Riasztó jelentést tett közzé az ombudsman Szentgotthárd és kistérsége halálozási mutatóiról. A város vezetősége vitatja a döbbentő számokat.

Szabó Máté ombudsman nemrégiben napvilágot látott jelentése valósággal sokkolta a Szentgotthárdon és környékén élőket. S afelől sem lehet semmi kétség, hogy az alapvető jogok biztosának összefoglalójától - amelyet nyomban felkapott a sajtó – joggal ijedtek meg a régió lakói.

Elszomorító adatok

Az derült ugyanis ki belőle, hogy egy, a 2000-2004-es időszakot elemző felmérés szerint a 15-64 éves nők körében - az országos átlagot alapul véve - 35 százalékkal magasabb a daganatos megbetegedésekben elhunytak száma.

Szabó Máté ombudsman - Sokkoló jelentés
fotó: Mészáros Zsolt

S a férfiakra vonatkozó adat is elég elszomorítónak bizonyult, hiszen - sajnálatos módon - arról tanúskodott, hogy Szentgotthárdon és kistérségében az országos átlagnak majdnem négyszerese a légzőszervi megbetegedések miatti halálozás.

Önálló vizsgálatának adatait a neki eljuttatott jelentésekre alapozta az ombudsman, aki kitért arra is, hogy a levegőszennyezettség mérése nem igazán megfelelő a térségben, noha a határ túloldalán kirívóan magas a por-és ózonterheltség.

Szabó Máté szerint ezek az adatok - ideértve az elgondolkodtató halálozási mutatókat is - igencsak aggasztóak, éppen ezért felkérte az illetékes környezetvédelmi felügyelőség igazgatóját és a vidékfejlesztési minisztert, hogy gondoskodjanak a levegőterheltségi szint mérésével kapcsolatos kötelesség maradéktalan teljesítéséről.

Súlyos szavak

Az üggyel foglalkozó sajtótermékek - érthetetlenül és szinte kivétel nélkül - úgy interpretálták a jelentést, azt sugallták, hogy az ombudsman szerint azért kiugróan magasak az említett halálozási ráták, mert Szentgotthárdon és kistérségében erősen szennyezett a levegő.

Akadt olyan újságcikk is, amely egyenesen azzal állt elő, hogy a biztos úgy találja: Szentgotthárdon és környékén annyira rossz a levegő minősége, hogy az már az ott élők egészséghez való jogát veszélyezteti.

Súlyos, nem kis aggodalomra okot adó szavak ezek valóban, talán csak azok az emberek nem ijedtek meg tőlük, akik már mindennel leszámoltak az életben.

Elégtelen mérés

Bassola Eszter , az alapvető jogok biztosának szóvivője - kérdésünkre válaszolva - enyhén szólva is bosszankodva és értetlenkedve kommentálta az ombudsman jelentéséről szóló újságcikkeket.

Szabó Máté ugyanis egy szóval sem állította, mondta Bassola Eszter, hogy a magas halálozási adatoknak és a levegőszennyezettségnek közük lenne egymáshoz. Ilyet már csak azért sem tehetett, mert nem szakértő ebben a témában.

Az alapvető jogok biztosának hivatala egyszerűen azt állapította meg - a Vas megyei ÁNTSZ felméréseiből kiindulva -, hogy bizonyos betegségek esetében a régió halálozási mutatói jóval meghaladják az országos átlagot, s azt, hogy a levegőszennyezettség mérése nem megfelelő. S éppen az utóbbi hiányosság veszélyezteti kistérség lakóinak egészséghez való jogát!

Sötétben tapogatózva

Nyugodt szívvel lehet ugyanis állítani, szögezte le Bassola Eszter, hogy Szentgotthárdon és környékén nem mérik folyamatosan légszennyezettséget, így aztán az igazoltan rákkeltő összetevőkről nincsen semmiféle adat. Az igaz, hogy Farkasfán működik egy állomás - az Országos Meteorológiai Szolgálat kezelésében -, de ott csak nitrogén-dioxid és ózonterheltséget mérnek.

A farkasfai állomás - Megrótt felügyelőség
fotó: Bonyhádi Zoltán

Nagyon itt lenne tehát az ideje a légszennyezettség megfelelő elemzésének, a legkülönfélébb, esetlegesen rákot okozó összetevők kiszűrésének. Ezért kérte fel az ombudsman a vidékfejlesztési minisztert és a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség igazgatóját a mérési kötelezettség maradéktalan teljesítésére.

Addig ugyanis, amíg az előbb említett adatok nem állnak a megfelelő szakhatóságok rendelkezésére, csak sötétben tapogatóznak, vizsgálataik nem lehetnek átfogóak.

Aggódó lakók

Szentgotthárdon és kistérségében természetesen nagy port vertek fel az ombudsman jelentéséről szóló újságcikkek, nem egyet közülük le is másoltak az aggódó városlakók, hogy aztán kapualjakba, lépcsőházakba ragasszák ki őket egymás tájékoztatásául.

Huszár Gábor polgármester is meggyőződhetett arról, hogy valóban megijedtek egy kicsit az emberek, főleg a nők, hiszen őt magát is nemegyszer megállították az utcán, kérdezték üzletben, egyéb helyeken jártában-keltében arról, hogy megfelelnek-e a valóságnak a cikkekben foglaltak, s ha igen, akkor mi a teendő?

S ezt kérdeztem én is elsőül a polgármestertől: vajon mi a teendő ebben a helyzetben? Vajon - a rémisztő halálozási adatokat megismerve - nem kellene-e azonnal vizsgálatot indítani az okok kiderítésére és a felindult polgárok megnyugtató tájékoztatására?

Nincs szükség vizsgálatra

Huszár Gábor szerint ilyesfajta vizsgálatra most nincsen szükség, már csak azért sem, mert ő maga és a képviselő-testület is meg van győződve arról, hogy azok a halálozási mutatók, amelyek egyes lapokban megjelentek, televíziós tudósításokban elhangzottak, nem felelnek meg a valóságnak. Egészen biztosan téves adatokon alapulnak, éppen a ezért a város vezetősége nem is fogadja el őket megbízható forrásként.

S hogy miért tévesek az adatok? A polgármester szerint elég csak azt megemlíteni, hogy némely háziorvosok sokszor nagyon szívesen jelöltek meg egy-egy haláleset okaként például légzőrendszeri megbetegedést, légzési elégtelenséget. S mivel az úgynevezett primer halálokokat később senki sem vizsgálta, gyakran helytelen adatokat jegyeztek be a halotti anyakönyvi kivonatokba. Ezekre a statisztikákra - magától értetődően - nem lehet alapozni.

Huszár Gábor: a halálozási adatok nem helytállóak
fotó: Bonyhádi Zoltán

Ezért is döntött úgy nemrégiben az önkormányzat, hogy kikéri az Országos Egészségfejlesztési Intézet előzetes állásfoglalását az ügyben. S november 23-án meg is érkezett az intézet válasza, melynek legfontosabb megállapítása az, hogy a kistérség halandósági értékei nem tekinthetők kiemelkedően rossznak, a légzőrendszeri betegségek okozta halálozásban pedig kimondottan az alacsony értékekkel bíró régiók közé tartozik.

Megerősítő írás

A polgármester fontosnak tartotta elmondani azt is, hogy az ügyről kifejtette a véleményét dr. Zsálek Judit, a Szombathelyi Onkológiai Centrum osztályvezető-helyettes főorvosa is, aki szintén vitatja a magasabb halálozási rátákról szóló számokat. A doktornő, aki hosszú évek óta a szentgotthárdi rendelőintézetben is dolgozik, s akit nekem többszöri próbálkozás után sem sikerült elérnem, a városi lapban megjelent írásában is kinyilvánította, mit gondol az ominózus esetről.

Egyebek mellett a következőket írta:

Nem posztom utánajárni, kik, és honnan merítették a döbbenetes negatív számokat, a valótlan halálozási mutatókat. Az én ismeretem alapja a statisztikával kapcsolatban a Nemzeti Rákregiszter. Ez az egyetlen hivatalos, tehát megbízható forrás! Ezen dokumentumban szereplő adatok pedig minden tekintetben megcáfolják a médiában korábban szárnyra kapott híreket. Eszerint a rákhalálozás ebben a régióban nem mutat lényeges eltérést az országos átlagtól, sem pedig Vas megye egyéb régióitól, sőt! Több olyan évünk is volt, amelyben a mutatók az országos szint alatt maradtak. Ezt megerősítik a közel másfél évtizedes szentgotthárdi munkásságom alatt szerzett tapasztalataim is. Mindezen túlmenően semmiféle egészségkárosító faktort nem ismerünk ezen a vidéken.

Új mérőállomás

Huszár Gábor elmondta még, hogy az önkormányzat - a kedélyek végleges megnyugtatására - a jövő év elején megalkot egy úgynevezett egészségtervet, amelynek segítségével szisztematikus egészségjavító munka indul el a városban. Természetesen figyelik a halálozási ráták alakulását is, s ha a helyzet úgy kívánja, rögtön megteszik a szükséges lépéseket.

S végre lesz folyamatos légszennyezettség-mérés is a városban, tette hozzá eddigi mondandójához a jó hírt a polgármester. Pályázati pénzből ugyanis egy minden igényt kielégítő, korszerű mérőállomást építenek fel a jövő évben Szentgotthárdon.

Helytálló vizsgálati eredmények

A megyei ÁNTSZ 1999-ben kezdte el a halandósági ráták alakulásának elemzését Szentgotthárdon és kistérségében. S mint dr. Stánitz Éva megyei tiszti főorvos kérdésemre leszögezte, alapos, a lehető legtöbb részletet figyelembe vevő, úgynevezett statisztikai, rétegezett vizsgálatot végeztek a munkatársak.

A munka nem ért véget a 2000-2004-es időszak vizsgálatával, mind a mai napig tart. A főorvos asszony szerint az alapvető jogok biztosa által idézett vizsgálati eredmények helytállóak, sajnos - bármennyire fájdalmas is - bizonyos megbetegedések halálozási mutatói eléggé kedvezőtlenül alakultak a kistérségben.

A pszichiátriai otthon - Az intézmény halálozási statisztikája nélkül sem túl biztatóak a számok
fotó: Bonyhádi Zoltán

Az ÁNTSZ munkatársai 2007-ben úgymond kivették az összesítésből a Szentgotthárdon működő, de a Fővárosi Önkormányzat kezelésében lévő pszichiátriai betegek otthonának halálozási statisztikáját, de még így sem jöttek ki sokkal biztatóbb számok.

Csak komplex vizsgálat tisztázhatná az okokat

Azt is fontos elmondani, tette hozzá dr. Stánitz Éva, hogy a tisztiorvosi szolgálat évekkel ezelőtt maga kezdte kutatni, mi lehet a magas halálozási ráták hátterében. 2007-ben felkérték az Észak-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőséget arra, hogy ősszel és télen végezzen légszennyezettség-mérést a városban.

A felügyelőség eleget is tett a kérésnek, s vizsgálataiból az derült ki, hogy a szálló por egyik összetevőjének, a bizonyítottan rákkeltő benz(á)pirénnek a koncentrációja jóval meghaladja a határértéket.

Ez persze csak egy adat, messzemenő következtetést nem lehet levonni belőle, azt meg végképp nem állíthatja senki, hogy a levegő szennyezettsége okozza-okozta az emlegetett magas halandóságot a régióban.

A szakhatósági véleményben, amelyet a heiligenkreuzi égető engedélyezési eljárásában adott az ÁNTSZ, szerepelnek is ezek az adatok. Azt pedig, hogy melyek lehetnek a magasabb halálozást kiváltó okok, csak egy komplex vizsgálattal lehetne tisztázni, mondta dr. Stánitz Éva.

Az igazgató válasza

Bencsics Attila , a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség igazgatója írásban válaszolt azokra a kérdéseimre, melyek azt firtatták, mit szól az ombudsmani megrováshoz, s hogyan gondoskodik az intézmény a levegő- szennyezettségi szint mérésével kapcsolatos kötelességének teljesítéséről.

Az igazgató egyebek mellett a következőket válaszolta:

Dr. Szabó Máté jelentésében megállapítja, hogy Vas és Zala megyében nem üzemel folyamatos mérést biztosító automata mérőállomás, illetve Szentgotthárd területére vonatkozóan nem állnak rendelkezésre megfelelő mérési adatok. Az alapvető jogok biztosának jelentésében foglaltakkal kapcsolatosan elmondhatjuk, hogy annak az igénynek a megfogalmazása, miszerint mindenhol folyamatos mérés legyen biztosított, érthető, azonban ez komoly anyagi korlátokba ütközik. Nemcsak a hálózat kiépítése és fejlesztése, de fenntartása is jelentős költségigénnyel bír. Hazánkban egyébként jelenleg az EU által előírtaknál több ponton történik a légszennyezettség mérése, amely alapján az ország területének egészére vonatkozóan értékelhető a levegőminőség.

Bencsics Attila befejezésül leszögezte:

Fentiek alapján elmondható, hogy felügyelőségünk illetékességi területén a jogszabályokban rögzített kötelezettségeknek eleget téve zajlanak a levegőterheltségi szint meghatározását szolgáló mérések, melyek vizsgálati körének bővítésére az ezt lehetővé tevő feltételek megléte esetén van mód.

Itt tart most a szövevényes ügy. De vajon hogyan végződik?

Hozzászólások (6)

A cikkekhez csak regisztrált felhasználóink szólhatnak hozzá. Kérjük, jelentkezzen be, vagy ha még nem tette, regisztráljon.

A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a cikkekhez nem kapcsolódó kommenteket moderálja, törölje. A részletes moderálási szabályokért ide kattintson!

Keresés

Hozzászólások

Szup: * p*lg*rm*st*r *s k*l*t*g*th*tn* *t*n*n*zn* * sz*nv*n*ln*k, m*g ...
Nincs rossz zene, csak kevés pia? A pénteki Szentivánéj zenei felhozatala próbára tette a füleinket
jeremias: M*jd j*v*r* * K*t*r* VB. *tt *zt*n l*h*t t*rd*p*ln* m*g sz*v*rv*...
A müncheni nem, de a frankfurti stadion szivárványszínű lesz a német-magyar meccs alatt
kisbodoccs: Sz*v*rv*ny*s? H*h*h*h*h*h* N*gy*n t*k*s*k *z*k * n*m*t*k! K*cs...
A müncheni nem, de a frankfurti stadion szivárványszínű lesz a német-magyar meccs alatt
Rőzsike : M*st *z k*m*ly? *z m*r t*bb m*nt v*cc. V*z* *z*k n*m ny*gsz*n*k....
Új, multifunkcionális sportcsarnok épülhet Körmenden
anatra: *z *gy f*k* n*ws l*v*g. ...
Szijjártó Péter: Globális fake news-kampány zajlik Magyarország ellen