NYUGAT MÉDIA

Szombathely az Interneten

Önkormányzati választás 2010

Ipkovich György: A városban történt változásokat kell értékelni

Az MSZP és az SZTKE polgármester-jelöltje szerint helyben nem pártpolitikai, hanem szakmai alapon kell politizálni. Úgy véli, a fejlesztésre felvett hitel később bőven megtérül, látható, hogy van eredménye a nyolc év városfejlesztési munkájának.

Az elmúlt néhány napban Szombathellyel kapcsolatos botrányoktól visszhangzott a sajtó. Nem mehetünk el a kérdés mellett, hiszen nem kelti jó hírét a városnak.

Az elmúlt időszak azt bizonyította be, hogy ha a tényleges ellenőrző szerepek sérülnek, akkor abból baj származik. Magyarul, igazunk volt akkor, amikor tiltakoztunk a felügyelőbizottságok, ellenőrző szervek „egypártivá változtatása” ellen. Ennek ellenére a felügyelőbizottságok a jobboldal képviselőiből kerültek ki. Mert lám-lám, a konkrét folyamatok igazolták a gyanúnkat, hogy itt olyan szabálytalanságok történnek, amelyek kedvezőtlen helyzetbe hozták a várost.

Ipkovich: Igazunk volt
fotó: Mészáros Zsolt

Márpedig, hogy szabálytalanságok történtek, az már most látszik. Például nem teljesült az az elvárásunk, hogy önkormányzati cég ne fizessen előleget a megrendeléseik esetében. Azért ne fizessen, mert ha az adott cég csődöt jelent az előleg felvétele után, akkor futhatunk a pénzünk után.

Van erre szabály?

Igen, van. A saját intézményeinknél meg van tiltva az előlegfizetés, azok nem is fizettek előleget. A Savaria Rehab Team-nél, mint kiderült, erre nincs belső szabályozás, ez már önmagában is hiba. Így maradt egy lyuk a rendszeren. Azt is meg kell nézni, hogy jogosult volt-e a közbeszerzési eljárás mellőzésére az önkormányzati cégünk. Most folynak ezek a vizsgálatok, várjuk az eredményeket. De már most is bizonyítva látjuk azokat a hiányosságokat, hibákat, szabálysértéseket, amelyeket korábban újsághírek szellőztettek meg.

Milyen érzés polgármesterként ilyen dolgokkal szembesülni?

Nem jó érzés, nemcsak polgármesterként, hanem szombathelyi polgárként sem. A város hírnevét sérti, ha ilyen hírek terjednek el. Ezért arra törekedtem, hogy az ellenőrzési rendszerrel és a személyzeti politikával elejét vegyük a hasonló eseteknek. De ezek szerint nem mindig vagyunk védettek, a vizsgálat célja, hogy pontosan megmutassa, milyen konkrét intézkedéseket kell megtenni a megelőzésükért.

Ezeket az intézkedéseket már az új közgyűlés hozhatja meg.

Bárhogyan áll fel az új közgyűlés, az ilyen eseteket meg kell akadályozni, ezért a javaslatokat már most megfogalmazzuk. Bízom egyébként abban, hogy a következő közgyűlésben olyan helyzetben leszünk, hogy befolyásolni tudjuk a döntéseket.

A napokban jelent meg a Szonda Ipsos közvélemény-kutatásának eredménye. Ez mutatja, hogy Szombathelyen is jelen van az országos tendencia, a Fidesz jelentősen vezet az MSZP előtt. De azt eddig is tudtuk, hogy Szombathely alapvetően jobboldali gondolkodású város.

Nem mondanám. Városunk hagyományai inkább azt mutatják, hogy a szabadelvűség sajátosan keveredik a hagyománytisztelettel, a vallásossággal, a családcentrikussággal. Utalnék Horváth Boldizsárra, ő a Szabadelvű Párt képviselője volt. Éhen Gyulára is gondolhatunk, ő is szabadgondolkodó volt. De sokak meglepetésére én még IV. Károlyra is szoktam utalni, hiszen a „királypuccs” színhelye Szombathely volt. És ki ellen irányult a szervezkedés? Nem a baloldal, hanem a Horthy-rendszer ellen.

Szombathely szabadgondolkodó és hagyományőrző város
fotó: Mészáros Zsolt

Tehát Szombathely szabadgondolkodó és hagyományőrző város, nem igazán kapcsolódott bele soha a radikális folyamatokba. Ha megnézzük, a radikális pártok soha nem rúgtak igazán labdába nálunk. A vallásos érzületet én nem tartom sem baloldalinak, sem jobboldalinak. A baloldaliságtól nem idegen a keresztényi gondolkodás. Vannak keresztényszocialista áramlatok is a világban.

A közvélemény-kutatás adatai szerint az Ön népszerűsége nagyon sokat javult az elmúlt két hónapban, jelenleg fej-fej mellett állnak Puskás Tivadarral.

Úgy gondolom, szükségszerű, hogy az önkormányzati választásnál más szempontokat mérlegeljen a választó, mint a parlamenti választásnál. Azt jónak tartom, hogy helyben a helyi értékeket, eredményeket, változásokat is mérlegre teszik a választók. Ezt tükrözik a közvélemény-kutatási adatok, azt mutatja, hogy volt értelme az elmúlt nyolc év városfejlesztési tevékenységének. Ezt értékelik a választópolgárok.

A Progresszív Intézet nemrég a megyejogú városok és a fővárosi kerületek önkormányzatainak hitelállományát vizsgálta. A listán Szombathely abszolút értékben a hatodik, az egy főre számított adósság estében pedig a kilencedik. Nem éppen hízelgő adat.

Az eladósodás akkor eladósodás, ha az adósság túlnyomó része működési célokra megy. Ha vagyongyarapodásra, felhalmozásra, fejlesztésre veszünk fel hitelt, ráadásul önerő pótlására, akkor az egy megtérülő beruházás. A feladat, hogy a hitelállomány kezelhető legyen, és az ipari termelést szolgáló beruházások bevételeiből, hasznából fizethető legyen majd a hiteltörlesztés.

De a jobboldal támadásaink középpontjában akkor is a város magas hitelállománya áll.

Hát, amikor a jobboldal azt a bizonyos fordulatot végrehajtotta 2008 őszén, és az övék lett a többség, már az első közgyűlésen közel negyedmilliárd forint terhet raktak a városra. Az elmúlt két évben valóban megnőtt az adósságállományunk, de gazdasági döntést a jobboldal nélkül nem igazán lehetett hozni. Ezeket a támadásokat ezért álszentnek tartom.

Látni kell, hogy egy csomó problémát ők generálnak. A költségvetési viták elhúzódásával, a város rendes gazdálkodásának felborításával miattuk a városnak nehezebb hitelhez jutnia, mint korábban.

Ez volt a második ciklusa, nyolc év nagy idő egy polgármester életében. Mit sikerült letennie az asztalra?

A városban történt változásokat kell megnézni, aztán mindenki eldöntheti, a bekövetkezett változás pozitív-e vagy negatív.

A Főtér felújítása mindig is kardinális kérdés volt, korábban nem mertek nekiállni, főleg a közműcsere, a régészeti feltárás miatt. Most megtörtént a belváros rekonstrukciója, részben saját, a legutóbbi szakasznál már pályázati forrásból. Ennek gazdaságilag és városszerkezetileg is pozitív hatása volt. Megváltozott a belváros jellege, élővé vált, sikeres programoknak ad helyszínt.

A Főtér felújítása mindig is kardinális kérdés volt
fotó: Mészáros Zsolt

Siker a lukácsházi víztározó, bár nem Szombathely területén van, de a város életét gyökeresen befolyásolja. 1965 óta állandóan visszaköszönt a terve, jelenleg átadás előtt áll. Egyrészt az árvízvédelmünket oldja meg, másrészt a vízbázisunkat gazdagítja. Ha az idei Borsod-környéki eseményeket nézzük, láthatjuk, milyen problémát okozhatnak a kisebb folyóvizek. Nem a Tisza öntött ki Borsodban sem, hanem a Gyöngyös nagyságú patakok.

Azért is fontos a víztározó, mert új városfejlesztési lehetőségek adódnak: fel lehet oldani a patakpartok korlátozásait, épülhetnek csobogók, duzzasztások, sétányok.

Az egyetem többmilliárd forintot költ a városban

Amióta az eszemet tudom, egyetemi város szerettünk volna lenni. Rektor úrral összedolgozva elég kemény küzdelmet folytattunk azért, hogy egyetemi szintű oktatás legyen ebben a városban. Az egyetemmé válás a jelek szerint pozitív hatással is volt a jelentkezésekre, növekszik a hallgatói létszám, annak ellenére, hogy máshol inkább csökken.

Az egyetem többmilliárd forintot költ ebben a városban évente. A diákok az albérleti díjukkal, étkezésükkel, ruházkodásukkal, szórakozásukkal fogyasztási igényeket generálnak, magyarul részben gazdasági tényező is az egyetem fejlődése. Nem beszélve arról, ha igazi iskolaváros akarunk lenni, akkor rendszerbe kell foglalni az alap-, a közép- és a felsőoktatást. Régi bánata Szombathelynek, hogy elmennek a fiatalok.

A fiatalok eddig azért mentek el, mert nem kapták meg azokat a tanulási vagy munkalehetőségeket, amit várnak ettől a várostól. Ha megkapják, nem fognak elmenni. És ehhez a főiskola egyetemmé válása megteremtette az alapot. Évről évre új mesterszakok indulnak, alternatívát nyújtva a továbbtanulóknak. Már nem biztos, hogy el kell hagyniuk a várost az egyetemi diplomáért. Az itt diplomázó - máshonnan származó - fiatalok közül is egyre többen telepednek le városunkban.

Jordánnak elhitték, hogy színházat tud csinálni

Régi vállalás volt a színház. Nem is az épületre gondolok elsődlegesen, hanem magára a társulatra. Ez nem csak a mi érdemünk, a társulatot Jordán Tamás nélkül nem tudtuk volna létrehozni. Minden egyes ciklusban voltak színház alapítási próbálkozások, és valahogy mindegyik azon bukott meg, hogy nem találtunk olyan embert, akinek a város elhitte volna, hogy színházat tud csinálni. Jordánnak elhitték. Ő meg elhitte nekünk, hogy hagyni fogjuk alkotni.

Az új színházi épületért köszönettel tartozik a korábbi kormánynak Szombathely. A HEMO-t ingyen kaptuk meg a honvédelmi tárcától, az épületre kapott felújítási kormánypénz három éve a számlánkon van. Szerencsére azt is kikötötték, hogy ezt a pénzt csak színházi célra lehet felhasználni, mert ha nem tették volna, semmi nem lett volna a színházból. Nagyon jó, hogy egy önkormányzati fillér felhasználása nélkül lesz új színházunk.

Kulturális beruházások valóban történtek, ám az új munkahelyeket is keveslik az emberek, kritizálják is az önkormányzatot ezért.

Aki úgy gondolja, hogy a kulturális beruházás nem munkahelyteremtő, az óriásit téved. Hibás az a szemlélet, hogy csak az a munkahelyfejlesztés, ami az ipari parkban történik. Például idetelepült a rendőrség országos közlekedésbiztonsági központja, 300 új munkahelyet hozott létre. Sokan kritizálták a börtönfejlesztést: több mint 500 munkahelyet biztosít a városban. Jól fizető, „nyugdíjas állásokat”, ugyanakkor több milliárdot itt költenek el az üzemeltetésére. Vagy nézzük a készenléti zászlóalj idetelepítését, ami több mint 150 munkahelyet teremtett.

Nem csak az ipari parkban lehet munkahelyeket teremteni
fotó: Mészáros Zsolt

A megszépült Iseum is munkahelyteremtő beruházás. Mit várunk tőle? Hogy fellendüljön az idegenforgalom, a szállodaipar, a vendéglátás és az ezekre épülő szolgáltatás. Az Iseum a fő idegenforgalmi attrakciónk. Azt kell erősíteni, ami már korábban is jól működött.

A Szombathelyre települt Mediawave fesztiválra olyan emberek jönnek el hozzánk, akik eddig nem jártak nálunk. És elviszik a jó hírünket. Aztán a sport. Van egy nagy sportcsarnokunk, így olyan sportrendezvények helyszínévé válhatott a város, amelyek megrendezésére eddig nem volt lehetőségünk. Nekünk a kulturális- és sportturizmusra kell alapoznunk az idegenforgalmunkat, mert arra vagyunk hivatottak.

Ám nem akarom lebecsülni az ipari parki beruházások fontosságát sem, hiszen a munkahely mindig kevés. Pontosan ezért vettünk 600 hektárnyi területet a reptérnél. Ez egyedülálló a Dunántúlon, hisz nincs még egy olyan város, amelynek ekkora egybefüggő ipari területe lenne úgy, hogy vasút és közút van a közepén. Pontosan tudjuk azt is, hogy az osztrákok által megindított S31-es útépítés ezen a területen megy majd keresztül, amely rendkívül felértékeli ezt a lehetőséget.

Ha már út, nem egy gyors munka a 86-os építése…

Sok kritika éri a 86-os autóút építését, de a kritizálóknak azt üzenem, hogy ha a korábbi kormányok csak annyit tettek volna meg, hogy megterveztetik az utat, és mi megkaptuk volna a kész terveket, vagy akár csak környezetvédelmi engedélyeket és hatástanulmányokat elkészíttetik, lehet, hogy már közlekednénk rajta. Most ott tartunk, hogy minden szakasz más stádiumban van, de halad előre, készül, vagy tervezés alatt áll.

Önt sokat támadta a jobboldal, hogy az országgyűlési képviselőség mellett nem lehet vezetni egy várost.

Ez a vita a jelek szerint a jobboldal számára is eldőlt, hiszen az ő jelöltjük is országgyűlési képviselő… Csak ismételni tudom: ott kell lenni, ahol a dolgok eldőlnek.

Az MSZP finoman fogalmazva is mélyrepülésben van. Mit gondol, az önkormányzati választásokon mekkora szerepe lesz a pártlogónak, illetve az egyén teljesítményének?

Ha az általam vezetett önkormányzat elmúlt nyolcéves teljesítményét teszik mérlegre a választók, akkor, úgy gondolom, igent mond ránk Szombathely. Mert olyan dolgokat tettünk meg, amelyek jók és szükségesek. Amellett, hogy intézményeket hoztunk létre, elnyertük a Nemzet Sportvárosa, a Nemzet Kulturális Városa, Egészséges Város, Virágos Város címeket. Minden téren tettünk le olyat az asztalra, ami elismerésre ad okot.

Ha a választópolgárok mindezt nem veszik figyelembe, akkor a pártpreferenciák döntenek majd.

Hát igen, hallottunk már olyan megjegyzést is, hogy az Ipkovich személyisége nagyon pozitív, akár nyerő is lehet, de a szocialista párt… Miért nem indul függetlenként?

Nem vagyok az a típusú ember, aki a pártom pozitív vagy negatív megítélése miatt a köpönyegét forgatja. Azért, mert hűséges típus vagyok. Szombathelyen születtem, itt nőttem fel, ide jöttem vissza az egyetem után, a feleségemmel már lassan 30 éve vagyunk házasok. Ez a magánéletem, de a pártommal is így vagyok. Most mondjam azt, hogy a 90-es években is szocialista voltam, amikor nagyon könnyű lett volna más pártot választani? A baloldaliság beleszületik az emberbe, én pedig már csak így fogok meghalni. Ha valaki nem fogad el emiatt, azt tudomásul veszem. De nekem magam felé van elsősorban elszámolási kötelezettségem, és ha belenézek a tükörbe, nem mindegy, hogy ki néz rám vissza.

Az egy másik dolog, hogy a pártom helyzetéről és a javítanivalókról megvannak az elképzeléseim, de az rám és a pártomra tartozik.

Ha megnézik az elmúlt nyolc év közgyűléseinek a jegyzőkönyvét, láthatják, soha nem hivatkoztam arra, hogy szocialista politikát hajtok végre. Én szombathelyi politikát hajtottam végre, és engem így fogadott el eddig kétszer is polgármesternek a választópolgár. Pontosan tudom, hogy Szombathely nem baloldali fellegvár, de azt is tudom, hogy megbecsülik a szombathelyiek a jó teljesítményt.

Azért a szombathelyi MSZP-nek volt egy húzása a jelöltállításkor. Arra gondolok, hogy az egyéni választókerületek közül néhányat átadtak a civileknek, hogy ott ők állíthassanak jelöltet. El akarják bújtatni az MSZP logót?

Mi nem akarunk senkit elbújtatni sehová. A pártlogónak akkorának kell lennie, amekkorának a pártok szerepét szánjuk a város közéletében. Az önkormányzati választás az igazi terepe a civil kezdeményezéseknek, és ezt a nagypártoknak tudomásul kell venniük. Az önkormányzatoknak nem a pártokról kellene szólnia, hanem magáról a településről, az önkormányzatról. Ezért is károsak azok a közelmúltbeli törvényváltozások, amelyek azt célozzák, hogy a kis szervezetek, civil szervezetek ne focizzanak a helyi és városi pályákon.

Ha valaki megnézi az elmúlt nyolcéves politikámat, láthatja, hogy mindig attól kértem tanácsot, aki értett az adott ügyhöz, lehetett fideszes, MSZP-s vagy bárki más. A lényeg az volt, hogy értsen az adott feladathoz. Meggyőződésem szerint helyi szinten nem lehet másként politizálni. Valaki vagy ért a tánchoz, vagy nem.

Ha meg is nyeri a választást, előfordulhat, hogy a többség a Fideszé lesz. Hogyan lehet így dolgozni?

Úgy, ahogyan eddig. A Csaba utcai felüljárónak, például, mi köze van ahhoz, hogy milyen többségű a közgyűlés? Lényeg: kell-e a Csaba utcai felüljáró vagy sem. A személyi kérdéseknél, a bizottságok összetételénél, meg a felügyelőbizottságoknál, ott igen, ott előjönnek ezek a dolgok. De én attól még tudok várost vezetni, hogy fideszes ül a SZOVA felügyelőbizottságában.

Ám ha azt nézzük, hogy a jobboldali többség többször is megpróbálta megnyirbálni a törvényben biztosított jogait.

Ami a törvény szerint a polgármesternek jár, az jár. Azt nem tudják elvenni. Hiúsági kérdést nem csinálok ebből, pedig sok mindent le kellett nyelnem az utóbbi időben. De a helyzetet kezelni tudom, főként, ha ez annak az ára, hogy a város dolgai menjenek előre. Összeveszni nagyon könnyű, de nekem nem az összeveszés a dolgom, hanem hogy szelektáljak fontos és nem fontos dolgok között. Ami meg fontos, véghezvigyem.

Nem az összeveszés a dolgom...
fotó: Mészáros Zsolt

Szóval, a jogcsorbítások az alkotmány módosítása nélkül nem nagyon jönnek össze. Az alkotmány-előkészítő bizottságnak pedig tagja vagyok, mert pontosan szeretném tudni, milyen elképzelések jönnek elő. A Fidesz jelenlegi frakciója tele van polgármesterekkel, úgy gondolom, nem gyengíteni, inkább erősíteni fogják a polgármesteri pozíciót. Az egy másik dolog, hogyan alakul majd a központosított irányítás mellett az önkormányzatiság.

Kérdés, hogy az emberek fejében tisztázódott-e, hogyan működik a közgyűlés két éve? Hogy a jobboldalnak volt többsége a testületben.

Ez rövidesen ki fog derülni. De meg kell nézni a döntéseket. Hosszú távú, stratégiai kérdésekben nem volt alternatíva. Vita sem volt, ezeket a döntéseket közösen hoztuk meg. Az más dolog, hogy érezhető volt mindig az a szándék, hogy csússzon ezeknek a fejlesztéseknek a végrehajtása. Vagyis névleg felvállaltak nemes és jó dolgokat, csak közben, mondjuk, a közbeszerzési bizottság ülése háromszor egymás után határozatképtelen lett, mert a jobboldal nem jött el. Ezért aztán csúszott a megvalósítás is.

Egy biztos, a felújított színház és az Iseum is pont a választások után fog elkészülni, és már az új polgármester fogja avatni. Nem fáj a szíve érte? Arról nem is beszélve, hogy Önnek egy kampánylehetőséggel kevesebb…

Valószínű, hogy a halasztásokban az is benne volt, nehogy az avatásra sor kerüljön a választások előtt. De ezt nem tartom tragédiának. Hamis az a szemlélet, hogy a szalagátvágáshoz kötik az emberek az elismerést.

Nem mondják Önnek, hogy elmúlt az az idő, amikor érvek és érzelmek mentén politizáltak? A politika ma már egy szakma.

Én sosem politizáltam érzelmi alapon, persze, érzelmek nélkül sem lehet. Az embernek szeretnie kell a városát, és ha kell, az asztalt vernie, veszekednie kell a város érdekeiért. Bevallom, nem mindig vagyok mézesmázos, amikor regionális ügyekben, útkérdésekben kell vitatkozni, időnként, ne adj isten, csúnyán is beszélek. De olyankor az embernek ez a dolga.

A városháza folyosóján kitettük a rendszerváltás utáni képviselő-testületek tablóit. Meg kellene nézni, hogy aki – mondjuk 90-ben - szerepet vállalt a város irányításában, annak milyen szociológiai háttere, végzettsége, tapasztalata, közmegbecsülése volt, és nézze meg ugyanezt a mostani időszakra…

El kellene gondolkodni, mitől van az, hogy valamikor élettapasztalattal, szakmai megbecsültséggel rendelkező emberek vállaltak politikai feladatokat, most meg azok próbálnak segíteni a városon, akik a pályájuk elején vannak.

Én még abba a politikusi garnitúrába tartozom, aki először kipróbálta magát a szakmájában, sikeres volt, aztán úgy akart világmegváltó lenni. Én is megcsináltam a saját szakmai egzisztenciámat, aztán amikor úgy alakult a helyzet, eldöntöttem, most akkor dolgozom a városért. Most már nem így megy, manapság már rögtön világmegváltók születnek…

Az Önhöz közel állók hány százaléka mondta: Gyuri, te őrült vagy, hogy újra megpróbálod?

Sokan. Nem tudom százalékban kifejezni. Bár nem most mondták, már az elején, és azóta is minden alkalommal elmondják. Aki régóta ismer, furcsán néz rám, hogy ez most kell neked? De erre azt tudom mondani, hogy kivételes megtiszteltetés ért, mert a saját városom, ahol születtem, ahol az összes gyerekkori csínyt elkövettem, megbíz azzal, hogy vezessem őt. Ismer, hisz nem idegenből jöttem ide. Ha az ember próféta lehet a saját hazájában, az nagy megtiszteltetés.

Kapcsolódó

2008.10.14. 06:00

"Sokat kell nyelnem, ha konszenzust akarok teremteni" – Beszélgetés Ipkovich Györggyel

/ közélet 5 hsz. /
Szombathely polgármestere szerint gyorsan ki fog derülni, ki alkalmas a vezetésre. Nehéz lesz konszenzusos döntéseket hozni, de nem gondolkodik azon, hogy feladja.

Hozzászólások (77)

A cikkekhez csak regisztrált felhasználóink szólhatnak hozzá. Kérjük, jelentkezzen be, vagy ha még nem tette, regisztráljon.

A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a cikkekhez nem kapcsolódó kommenteket moderálja, törölje. A részletes moderálási szabályokért ide kattintson!

Keresés