NYUGAT MÉDIA

Szombathely az Interneten

Közélet

Három év alatt triplájára nőtt Szombathely adóssága

Egy felmérés szerint a vasi megyeszékhely ötödik a leginkább eladósodott városok listáján. Az ÁSZ jelentése sem fest rózsás képet a város pénzügyi helyzetéről. Önhiki címén 250 millió érkezik a központi kalapból.

Az elmúlt időszakban számtalan írásunkban foglalkoztunk már Szombathely adósságállományával, illetve a város pénzügyi nehézségeivel. Az önkormányzati képviselők is gyakran vitatkoznak a kérdésen: igazán nagy veszélyben van-e a város, avagy némileg kisebben. Nos, az Állami Számvevőszék (ÁSZ) nemrég közzétette a megyei jogú városok pénzügyi helyzetéről szóló, a 2007 és 2010 közötti évekre vonatkozó jelentéseket. Ezek alapján pedig a Menedzsment Fórum készített ma újabb elemzést. Sajnos, egyik sem örömteli...

2014-től újabb hitelfelvételekre kerülhet sor

Ám még mielőtt belevágunk az ÁSZ-jelentés összefoglalásába, megosztanának egy szilveszter előtti hírt: Pintér Sándor belügyminiszter döntése nyomán ugyanis Szombathely 250 millió forintot (Vas megyéből a legtöbbet) kap az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került (önhiki) önkormányzatok megsegítésére elkülönített központi kalapból. A megyei önkormányzatnak ugyanezen forrásból 51 millió jut.

A számvevőszék elemzését megelőzően két tényezőt még nem árt figyelembe venni: a vizsgált időszakból nagyjából két évig már a Fidesz-KDNP frakció volt többségben a városi közgyűlésben

2008.06.21. 16:08

Új helyzet a szombathelyi városvezetésben - Soós József képviselő kilépett az MSZP-frakcióból

/ közélet gal. /
Lépését szakmai, költségvetési okokkal indokolta. Nemény András, az MSZP-frakció vezetője szerint ezután is biztosítani fogják a szavazatok többségét.
, másrészt az ÁSZ személycserékkel (vélten, vagy valósan) elveszített függetlenségét már egyre többen megkérdőjelezik. A jelentés alapján pedig a Menedzsment Fórum pénzügyi szakportál készített a mai napon hosszas összeállítást, melyből kiderül: a vasi megyeszékhely az ötödik legrosszabb helyzetben lévő város. (A részleteket cikkünk utolsó fejezetében találják.)

Az ÁSZ anyagából kiderül: az önkormányzat adóssága az ellenőrzött időszakban jelentősen megugrott, 2007 és 2010 között egész pontosan 5,6 milliárdról 15,9 milliárd forintra emelkedett. A működési forráshiány kialakulásában meghatározó volt az illeték csökkenése, amelyet döntően az ingatlanpiac stagnálása, majd visszaesése, illetve egyes illetékkedvezmények bevezetése okozott. A működési forráshiány kialakulását befolyásolta az önkormányzat saját gazdasági társaságainak, a feladatellátásban résztvevő vállalkozásoknak átadott működési célú pénzeszközök növekménye is.

Pénzügyi egyensúlyt csak hitelből?

A vizsgált időszakban az önkormányzat 15,3 milliárd forint értékű beruházást folytatott és indított el, amelyből 2010 végéig 5,7 milliárdot ki is fizetett. A felhalmozási költségvetésének egyenlege folyamatosan negatív volt, amely 2007 és 2010 között összesen 8 milliárdos felhalmozási forráshiányt okozott. A pénzügyi egyensúly fenntartása külső forrás (azaz hitel) bevonásával volt biztosítható. A működési forráshiány finanszírozása folyószámla-, továbbá működési célú hosszúlejáratú hitelből történt. A fejlesztési forráshiányt hosszú lejáratú fejlesztési célú hitelekkel kezelték. A hitelállomány folyamatos emelkedésével együtt járt az önkormányzatot terhelő kamatkiadások növekedése is.

A város 2010 végi pénzintézeti kötelezettségéből 14,2 milliárd működési és fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek felvételéből, továbbá 1,7 milliárd forint pedig a költségvetési év végén ki nem egyenlített folyószámlahitelből keletkezett. Ezek miatt az ÁSZ szerint a 2011 és 2013 közötti időszakban 4,5 milliárd forint, 17 millió svájci frank, valamint 1,9 millió euró tőketörlesztést és kamatot kell teljesítenie az önkormányzatnak.

A törlesztéshez fedezetet nyújthat a forgalomképes ingatlanvagyon értékesítéséből, és a követelésállomány behajtásából származó forrás. A 2014-től fennálló további pénzintézeti kötelezettségek (8 milliárd forint, 17,5 millió svájci frank, 4,6 millió euró) törlesztését viszont már újabb hitelfelvétellel fedeznék.

A SZOVA gondjai és a rövid távú veszélyek

A jelentés szerint a város pénzügyi helyzetét tovább rontja, hogy az egyik, közszolgáltatásokat végző cége svájci frankban több mint 35 milliós tartozást halmozott fel. A hiány főként egy korábbi kötvénykibocsátásból származik, és a devizaárfolyamok változása miatt jelent nagy terhet. Ez a meg nem nevezett cég lenne ugyebár a SZOVA Zrt., melynek pénzügyeiről korábban komplett dolgozatot készítettünk

2011.12.14. 20:39

Ki a felelős a SZOVA pénzügyi helyzetéért?

/ közélet 2 hsz. 6 kapcs. /
A nagy egymásra mutogatás közben úgy gondoltuk, nem árt tiszta fejjel végigkövetni a történteket. Így aztán időt és energiát nem spórolva utánajártunk.
.

Szombathely a kialakult pénzügyi helyzetének javítására bevételnövelő és kiadáscsökkentő intézkedéseket hozott (így például ingatlanok bérbeadása, önkormányzati lakások bérleti díjának emelése, helyi adó növelése, valamint intézményátszervezések és feladatváltozások, ezzel együtt járó jelentős létszámcsökkentések, egyéb takarékossági intézkedések), amelyek együttes hatásaként 2 milliárd forinttal javította pénzügyi helyzetét.

Tűzoltóautók a városháza előtt. A pénzügyekben is elkel a gyors beavatkozás?
fotó: Mészáros Zsolt

Az elemzés kitér arra is, hogy a korábbi ÁSZ-ellenőrzés során a pénzügyi egyensúly javítására tett két javaslat közül az EU-támogatások elkülönített bemutatására vonatkozó megvalósult, ugyanakkor a finanszírozási célú pénzügyi műveletekre vonatkozó javaslat csak részben teljesült, mert a költségvetési rendeletekben a finanszírozási célú kiadásokat továbbra is költségvetési kiadásként vették figyelembe.

Feszültségek a finanszírozásban

Az ÁSZ szerint tehát a központi intézkedések miatt az önkormányzat működési költségvetési támogatásból, személyi jövedelemadóból és illetékből származó bevételei 2007 és 2010 között nem csökkentek. A vizsgált időszakban tett bevételnövelő és kiadáscsökkentő intézkedések a város pénzügyi helyzetére kedvező hatással voltak. Ennek ellenére a működési bevételek 2009-2010-ben nem biztosították a működési kiadások és az adósságszolgálat finanszírozását, a likviditás biztosítása növekvő mértékű folyószámlahitel és hosszú lejáratú működési célú hitel igénybevételével történt.

A 2010-es évet követő beruházások finanszírozhatóságát veszélyezteti, hogy a fennálló felhalmozási célú kötelezettségvállalásokra a jövőben a fedezet elsősorban további pénzintézeti kötelezettségvállalással biztosítható.

A megyeszékhely működési célú kiadásainak finanszírozása feszültséget okozott, mivel a város csak folyószámlahitel folyamatos igénybevételével, működési célú hosszú lejáratú hitellel tudta a működést biztosítani. Szombathely hosszú távú pénzintézeti kötelezettségei emelkedtek, azok finanszírozása a következő három évben a rendelkezésre álló, főként ingatlanfedezet eladhatósága miatt bizonytalan. A további évekre szóló hosszú távú kötelezettségekre az önkormányzat adatai alapján a finanszírozás forrásai nem biztosítottak.

Mindezek alapján az önkormányzat gazdálkodását a pénzügyi kockázatok veszélyeztetik, a pénzügyi egyensúly rövid- és hosszú távú fenntarthatósága mielőbbi intézkedéseket igényel. Hogy mit javasol az ÁSZ a szombathelyi polgármesternek és jegyzőnek, arról lásd a keretes írásunkat!

A legrosszabb helyzetben lévő városok: Szombathely az élmezőnyben

Végezetül a legfrissebbről: a fent már említett Menedzsment Fórum (mfor.hu) az ÁSZ ellenőrzése nyomán az adósság- és a bevételszintek vonatkozásában összeállítást készített a legrosszabb pénzügyi helyzetben lévő városokról. Nos, valahogy itt sem vagyunk az élmezőnyben: Hódmezővásárhely, Szolnok, Kaposvár és Tatabánya után Szombathely az ötödik. Érdekesség, hogy az a Hódmezővásárhely az éllovas, ahol Lázár János, a Fidesz frakcióvezetője a polgármester.

A vasi főváros 19,6 milliárdos bevétele és 15,9 milliárdos kiadása nem ad okot a büszkeségre. A legjobb helyzetben lévő megyeszékhelyek lajstromában sorrendben Zalaegerszeg, Győr, valamint Salgótarján fért fel a dobogóra.

Mit javasol az ÁSZ a polgármesternek?

1.

Dolgoztasson ki a működés pénzügyi egyensúlyának gyors helyreállítása és hosszú távú fenntarthatósága érdekében olyan intézkedési tervet, amely tartalmazza a bevételnövelő lehetőségek feltárását, az intézményi gazdálkodás, a folyamatban lévő és a tervezett beruházások, egyéb kiadási kötelezettségek felülvizsgálatát, az adósságszolgálat szerkezetének, az intézkedések eredményei legalább évenkénti áttekintésének előírását!

2.

Mutassa be félévente a Közgyűlésnek az Önkormányzat és a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságai aktuális pénzügyi helyzetét, kötelezettségeit, legalább három évre kitekintően a kötelezettségek teljes körére szóló finanszírozási tervet, a folyamatban lévő és tervezett fejlesztéseihez szükséges belső és külső források rendelkezésre állását!

3.

Intézkedjen a beruházásokkal létrehozott létesítmények működtetését és jövőbeni fenntarthatóságát biztosító megalapozott források költségvetési rendeletekben történő feltüntetéséről!

Mit javasol az ÁSZ a jegyzőnek?

Kísérje figyelemmel a jövőbeni várható – árfolyam-, kamat- valamint visszafizetési – kockázatokat, és legalább félévente tájékoztassa a közgyűlést azok alakulásáról, és gondoskodjon arról, hogy a jövőben az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásokról szóló közgyűlési előterjesztések tételesen tartalmazzák a visszafizetés forrásait!

Kapcsolódó

2011.12.15. 08:56

Szorít a cipő, nincs pénz - Közgyűlési délelőtt percről-perce

/ közélet gal. 2 hsz. 2 kapcs. /
Jövőre 1.8 milliárd hitelt kell felvenni, ha sikerül egyáltalán. És vagyont kell értékesíteni.

2011.12.13. 15:46

Emelik a helyi adókat Szombathelyen

/ közélet 1 hsz. 2 kapcs. /
Többet kell fizetni a garázsok után, már 1,2 milliós adóalap után ki kell csengetni az iparűzési adót

2011.12.08. 20:45

Szombathely csöbörből vödörbe került

/ közélet gal. 5 hsz. 5 kapcs. /
Az ország kiárusításától a körforgalomban lévő karneváli szobrokon át a lyukas sparheltig és az erdők takarításáig. Közmeghallgatást tartott a szombathelyi önkormányzat.

2011.11.25. 17:34

Drágább lesz az élet Szombathelyen

/ közélet 6 hsz. 1 kapcs. /
Szinte minden közüzemi díjemelést elfogadott a városi közgyűlés: parkolási díj, buszjegy és bérlet, vízdíj. Ezekért többet kell fizetnünk.

2011.11.25. 15:01

A SZOVA honvédő háborúja

/ közélet 2 kapcs. /
A városvezetés szerint nyugodt, konstruktív és hosszú volt a közgyűlés, az MSZP nem támogatná az ingatlanadót és a fűnyíróelvet. Közgyűlés utáni sajtótájékoztatók.

2011.07.19. 16:18

Elengedte a belügyminiszter Szombathely tartozását - Még az elődje ígérte meg

/ közélet 4 hsz. /
152 millióról van szó, a város még 2008-ban fizetett a tűzoltóknak a túlórákra. Ami az állam feladata lett volna, ezt ismerte most el a miniszter. A volt polgármester szerint erről volt szó korábban is.

Hozzászólások (1)

A cikkekhez csak regisztrált felhasználóink szólhatnak hozzá. Kérjük, jelentkezzen be, vagy ha még nem tette, regisztráljon.

A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a cikkekhez nem kapcsolódó kommenteket moderálja, törölje. A részletes moderálási szabályokért ide kattintson!

Keresés

Hozzászólások

rheingold1926: Ny*g*dj*n b*k*b*n!...
Elhunyt Törőcsik Mari, a nemzet színésze
fgzb: *gy*t*rt*k. +1. H* *lv*s** *l*f*z*t*k*t *k*rn*k, *kk*r *z*n v*...
Boldog-boldogtalan sárga villogót használ, itt vannak például a csomagszállítók
kovacsg: *gy*t*rt*k * h*zz*sz*l*k n*gy r*sz*v*l. * ny*g*t.h* l*ss*n *ly*n...
Boldog-boldogtalan sárga villogót használ, itt vannak például a csomagszállítók
pokelll33: R*st *n P**c*!...
Elhunyt Törőcsik Mari, a nemzet színésze
Paulus_Maior: N*m l*t*m *rt*lm*t! - K*rny*z*t*mb*n sz*nt* m*nd*nk* r*g*sztr*...
Ismert emberek buzdítanak oltakozásra az új állami kampányban