NYUGAT MÉDIA

Szombathely az Interneten

Közélet

Nyílt levelet írtak a Gépipari alkalmazottai Szombathely közgyűlésének

Értetlenül állnak az iskolaösszevonási szándék előtt, miután a róluk szóló jelentésben minden tekintetben optimális értékelést kaptak, Szombathely összes középiskolájához viszonyítva is a felső középmezőnyben helyezkednek el.

Változatlan formában tesszük közzé a Gépipari és Informatikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium alkalmazotti közösségének és szakszervezetének véleményét az iskolaösszevonásokkal kapcsolatos, oktatási osztály által összeállított tervezetéről.

2011. május 04-én az oktatási osztály tájékoztatót tartott iskolánkban a tervezett összevonásokkal kapcsolatban. Ezzel egyidőben kaptuk meg az oktatási osztály által kidolgozott tervezetet, amely a Gépipari, Informatikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium; Puskás Tivadar Fém- és Villamosipari Szakképző Iskola és Kollégium; valamint a Savaria Közlekedési Szakképző Iskola és Kollégium összevonását tartalmazza. A tervezet székhelyintézménynek a Puskás Tivadar Fém- és Villamosipari Szakképző Iskola és Kollégiumot javasolja.

Az oktatási osztály a tervezetet (a továbbiakban mint tervezet) a Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet (Tatabánya) szakértői jelentése (a továbbiakban mint jelentés) alapján készítette, amit Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata rendelt meg.

Véleményünk szerint a jelentés kellő szakmai alapossággal vizsgálja meg Szombathely oktatási szerkezetét. A jelentésben a Gépipari minden mutató tekintetében optimális értékelést kapott, Szombathely összes középiskolájához viszonyítva a felső középmezőnyben helyezkedik el, amelyben a gimnáziumok is szerepelnek.

Ebből adódóan értetlenül állunk a Szombathely Megyei Jogú Város oktatási bizottsága által készített tervezet előtt, amely nem tudja megfelelő szakmai érvekkel alátámasztani sem az összevonás tényét, sem az összevonás után kialakítandó iskolaszerkezetet.

Iskolánkra vonatkozó adatok, megállapítások (a jelentésben részletesebben is megtalálhatók), eredmények:

 • Költséghatékonyság szempontjából iskolánk 10 MFt-tal alulfinanszírozott a szakértői csoport által javasolt modellhez képest, ennek ellenére iskolánk kiemelkedő teljesítményt nyújt mind a szakképzés, mind a közismereti képzés terén. Iskolánkban 32,4 fős átlagos osztálylétszámok vannak, az egy pedagógusra jutó tanuló létszám az országos átlag felett van. E tényadatok miatt iskolánk jelenleg gazdaságosan működik.
 • Az elmúlt évek kompetenciaméréseinek tekintetében eredményeink az országos átlag felett vannak, matematikából pedig kiemelkedőek. A szombathelyi 10 szakközépiskola közül a matematika eredmények nálunk a legmagasabbak, a legjobb képességeloszlás iskolánké.
 • Diákjaink döntő többsége középszintű érettségi vizsgát tesz, mivel a műszaki felsőoktatási intézmények nem szorgalmazták az emelt szintű vizsgák kötelezővé tételét, diákjaink többsége a szaktárgyakból tett középszintű érettségi vizsgákkal bejutott a választott képzésre. Pl. 2004-ben iskolánk a szakközépiskolák között országosan 8. helyen végzett a versenyeredmények illetve a felsőoktatásba felvett tanulók száma alapján. Továbbtanuló diákjaink döntő többsége a műszaki felsőoktatásban tanul tovább, amely területen végzett szakemberekből mind a mai napig hiány van az országban. Ez a középfokú műszaki végzettséggel rendelkezőkre is igaz, így a nálunk végzett technikusok keresettek a régiónkban.
 • A középszintű érettségi vizsgák átlaga iskolánkban 59,8%, amely magasabb az országos középiskolai (gimnáziumok és szakközépiskolák) átlageredményeknél.
 • Iskolánk tanulói évről évre jelentős eredményeket érnek el a különböző országos tanulmányi, szakmai és sportversenyeken. Példaként felsorolunk néhány eredményt az idei tanévből :
  - OSZTV (Országos Szakmai Tanulmányi Verseny) CAD-CAM Informatika: 1.,2.,5. és 8. helyezés
  - Charles Babbage Gépészeti tervezőrendszerek országos verseny: 1., 2., 3., 4., 5. és 8. helyezés.
  - World Skills 2011 CISCO országos informatikai verseny: 5. és 7. helyezés. A tavalyi évben iskolánk tanulója képviselte hazánkat a NetRiders nemzetközi versenyen.
  - III. Béla Megyei Informatika Verseny: Csapatunk első helyezést ért el.
  - Bolyai János Megyei matematika verseny: 9. évfolyamon 1. helyezés, 10. évfolyamon első három helyezés, 11. évfolyamon 2. helyezés, 12. évfolyamon első két helyezés.
  - Eötvös Megyei Fizika verseny: 10. évfolyamon 2. helyezés, 11. évfolyamon első két helyezés, 12. évfolyamon első két helyezés.
  - Mikola Sándor Országos Fizika verseny: Országos 7. helyezés (a megyéből csak iskolánk tanulója jutott be)
  - Szép Magyar Beszéd országos döntőjében iskolánk Kazinczy-érmet szerzett.
  - Megyei Német Nyelvi Verseny: 1. és 2. hely.
 • Úgy gondoljuk, hogy az eredmények önmagukért beszélnek, bizonyítják, hogy iskolánkban a tantestület példaértékű pedagógiai és szakmai munkát végez. Iskolánk rendezvényei túllépnek az intézmény falain is. Aktív részesei vagyunk a városi ünnepségeknek akár szervezőként is, megyei, városi szintű vetélkedők várják az érdeklődő tanulókat, a természettudományos programsorozat a BME támogatásával szintén egyedülálló a régióban. A tolerancia-nap sikeres megrendezését az iskolai alapítvány segítette, és még nem is említettük egyik legnagyobb szabású rendezvényünket, a nemzetközi Kolding Konferenciát.

  A szakértői jelentés a három intézmény összevonására az alábbi érveket tartalmazza:

  • Költséghatékonyabb működés. Ezzel szemben a szakértői jelentés által ajánlott változat szerint az egy tanulóra jutó fajlagos költség intézményünk tekintetében a jelenlegivel teljes mértékben megegyezik (!) (03_Összefoglaló Szombathely.pdf - 24. ábra). Mi teszi indokolttá az intézményünk összevonását más középiskolákkal?

  • Gyakorlati képzőhelyek hatékonyabb kihasználtsága: A szakértői jelentés is kiemeli, hogy nincs párhuzamos képzés a három iskolában. Világosan kell, hogy lássuk autószerelőket, villanyszerelőket nem a nálunk lévő CNC gépeken fogják képezni, de ez fordítva is igaz! Meg kell említeni, hogy tanműhelyünk a Világbanki projekt és a cégek nagyvonalú szakképzési hozzájárulásaiból újulhatott meg a modern kor igényeit kielégítően.

  A fentiek alapján nem látjuk indokoltnak iskolánk összevonását a másik két intézménnyel, szakmai szempontok nem támasztják alá , a szakértői jelentés alapján költséghatékonyan működik az iskolánk . Az egyedüli megtakarítás pusztán az egyik igazgatóhelyettesi státusz megszüntetésével és a gazdasági személyzet (jelenleg 4 fő) intézmények közötti összevonásával realizálható. Így a három iskola összevonásával remélt 20 MFt megtakarításból az iskolánkra mindösszesen 6 MFt (vagy ennyi sem?) jut és az is csak 2012-től. Mindehhez képest iskolánk éves költségvetése 330 MFt.

  Az számunkra nyilvánvaló, hogy a csökkenő gyermeklétszám miatt az oktatással kapcsolatos stratégia évről évre átgondolásra szorul, azonban ezt elsősorban szakmai alapon tudjuk elképzelni. Jelenleg készül az új közoktatási és szakképzési törvény . Úgy gondoljuk, ennek ismerete nélkül semmiképp nem indokolt Szombathely oktatási struktúrájának drasztikus átalakítása.

  A jelentésből kitűnik, hogy iskolánk a három intézmény közül messze a legjobb mutatókkal rendelkezik. Emiatt sem látjuk megalapozottnak az összevonás tervezetét, mint ahogy azt sem, hogy iskolánk egy szakképző intézmény alárendelt tagintézményeként működjön tovább.

  Az egyedüli indoklás szerint a tanulói létszám döntött e tekintetben, mivel a Puskás tanulói létszáma 29 fővel nagyobb, mint a Gépiparié. 29 fő! Szeptember elsejétől viszont a Gépipari létszáma lesz 21 fővel több, a jelenlegi felállás (leendő 9. évfolyam nélkül) szerint, mivel a Puskás intenzív képzésében résztvevő tanulók (50 fő) átkerülnek az Élelmiszeripari Szakképző Iskolába. Lezárult az általános iskolások beiskolázása a 2011/ 2012-es tanévre. Kérnénk megvizsgálni, hogy a leendő 9. évfolyam tanulói létszáma hogyan változtatja meg a fenti arányokat!

  Tudjuk, hogy jelenleg Szombathelyen és országos szinten is hiány van a szakmunkások tekintetében, így a Puskás ezen profilját erősíteni kell, de véleményünk szerint a szakmunkásképzés és a szakközépiskolai képzés összemosása erre nem megoldás. Hol találjuk meg azt a hatástanulmányt, amely azt hivatott vizsgálni, milyen következményei lennének az összevonásnak a régió szakmai képzésére vonatkoztatva? Ilyen tanulmány hiányában bizonytalan jövő előtt áll mindhárom intézmény. Ki meri biztosan állítani, hogy az összevonás a kívánt célt fogja elérni?

  Úgy gondoljuk, hogy az elmúlt 61 évben iskolánk a megyében, sőt országosan is olyan nevet szerzett, amelyet nem szabad pusztán anyagi erőforrások hiányára hivatkozva eltékozolni. Generációk végeztek a Gépipariban, akik jelenleg is országos, sőt nemzetközi viszonylatban is neves cégeknél dolgoznak, ott gyakran vezető beosztást elfoglalva. Mérlegelni kellene, hogy egy viszonylag csekély anyagi megtakarítás megéri-e a városnak, hogy egy neves intézményét „elveszítse”.

  A fentiek miatt kérjük Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlését arra, hogy intézményünk tekintetében elsősorban szakmai szempontokra hivatkozva hozza meg döntését, amely iskolánk és ezzel Szombathely hosszú távú érdekeit is szolgálja.

  Szombathely, 2011. május 13.

  Gépipari, Informatikai Műszaki
  Szakközépiskola és Kollégium
  alkalmazotti közössége és
  szakszervezete

  Kapcsolódó

  2011.05.09. 18:49

  Össszevonják a szombathelyi iskolákat

  / közélet 38 hsz. 5 kapcs. /
  A Savariát a Puskással és a Gépiparival, a Horváth Boldizsárt az Orlayval -, a Regulyt pedig a Désivel társítanák. A Művészeti Szakközépiskolát a város átpasszolná a megyei önkormányzatnak.

  2011.05.11. 19:34

  Nem akarnak Puskás bizonyítványt a gépiparisok

  / közélet gal. 12 hsz. 6 kapcs. /
  Újfent középiskolások gyűjtenek aláírásokat Szombathely Fő terén, most a gépiparisok tiltakoznak a tervezett összevonások ellen. Nem szeretnék ugyanis, ha eztán Puskás Tivadarnak hívnák az iskolájukat. Indokuk nem politikai töltetű…

  Hozzászólások (10)

  A cikkekhez csak regisztrált felhasználóink szólhatnak hozzá. Kérjük, jelentkezzen be, vagy ha még nem tette, regisztráljon.

  A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a cikkekhez nem kapcsolódó kommenteket moderálja, törölje. A részletes moderálási szabályokért ide kattintson!

  Keresés

  Hozzászólások

  spq2s: *tt v*lt m*r *z *d*ly*! T*l*n v*g*t *r * m*d*rn g*tt*k k*rsz*k*....
  Két kocsihely egy lakáshoz és egyebek - Egy rendelet miatt másként kell majd építkezni Szombathelyen
  west: K**l*m*zh*t*d *z *l*bb**k*t *bj*kt*v*n *s f*gg*tl*n*l: -r*k*rd ...
  Orbán Viktor kimondta: „Csupa rossz hírem van”
  realista: K*m*n,*z *sk*l* *s V*z*nt* *tc* k*rny*k* t*l* v*n j*bbk*z*s,*z*z...
  Újabb négy szombathelyi útkereszteződés kap tükröt
  busman: T*p*rz*k*ln* n*m, d* s*k*t r*h*gn* * h*zz*d h*s*nl* gy*k*r*k*n *...
  Nyilvánosságra hozták, milyen mellékhatásai lehetnek a kínai vakcinának
  realista: T*gn*p H*rn*d* Zs*lt *z *TV-b*n m*r sz*nt* k*sz ,*ld*nt*tt t*nyk...
  "Nem tesszük a csizmát az asztalra, nem fúrunk olajkutat az Őrségben"