NYUGAT MÉDIA

Szombathely az Interneten

Közélet

Minek egy ablakot kinyitni?! - Sötétség délben egy szombathelyi óvodában

Tény, hogy a Benczúr óvodához nem illenek az új műanyag ablakok. Az is, hogy kevesebb lett bent a fény. De ki a felelős? A vezető óvónő, mint megbízó? Az önkormányzat, aki adta pénzt? Vagy az alvállalkozó? Vagy a megbízója, a Savaria Rehab Team KFT? A hétköznapi „dráma” sokszereplős.

Kovács Gáborné negyven éve van a pályán, a kilencvenes évek eleje óta vezeti a szombathelyi Benczúr utcai óvodát. Szívügye, maga is itt, az egykori Schuszter villában volt óvodás. Azonban amióta az ablakcsere-mizéria tart, nap mint nap megkeseredve lép ide be - meséli - annyira elszomorítja a végeredmény. Két éve van a nyugdíjig, nem így szerette volna itthagyni szeretett óvodáját. Pedig júliusban, amikor az önkormányzattól felhívták a lehetőségre a figyelmét - hogy maradvány-pénzből közel 2, 7 millió forintot költhetnek ablakcserére - még remek lehetőségnek tűnt. „Ha tudom, hogy ekkora esztétikai és fényveszteséggel jár ez, hát így biztos bele se vágunk” - teszi hozzá.

A helyszínen a munkálatok java már lezajlott, most a helyreállítás folyik. Az udvaron a régi faablakok egymáson hevernek, meg is jegyezzük: látszatra is jóval nagyobbak, mint az újak. A Savaria Rehab Team Kft. két munkása kisebb kőművesmunkákat csinál. „Rájuk nincs is panasz, tisztességesen és szépen dolgoznak, viszont akik az ablakcserét végezték, azok komoly hibákat vétettek.” – közli a vezető.

Az óvónő két dolgot nehezményez igazán: egyrészt azt, hogy az intézményben látványosan csökkent a természetes fénymennyiség, a másik, ahogy őt és a problémát "lekezelték".
Az ablakcserék után most az összes földszinti helyiségben, a mosdókban és a konyhában a déli órában kamrasötétség van, csak állandó világítás mellett használhatóak. Az eredeti ablakok sem voltak túlontúl méretesek, azonban látványosan kisebbek kerültek a helyükre. Bent a foglalkoztatókban (8 dupla ablak) szintén minden ablakszárnyban egy téglasornyi magasságcsökkentés történt. Oldalszélességben 8-8 cm nikecel szűkítéssel, plusz a hőszigetelt műanyag ablak kerete is jóval vastagabb lett, mint az eredeti.

Sebtében kérünk egy centit, nekiállunk mérni

A kisebb ablakoknál: a régieknél az üvegfelület 50X50-es volt, most 29X29-es. A foglalkoztatókban egy-egy ablakszárny közel 7 centivel lett keskenyebb. Ez így persze nem sokat mond az olvasónak, az óvodavezető azonban fotókkal dokumentálta az ablakcseréket. (Galériánkban érdemes végignézni…) A helyszínen arra is felhívta a figyelmünket, hogy a termekben az ablakoknál oldalt még egy plusz tégla-vastagságban hungarocellből egy ál-falat is építettek körben. Ezt csak egy vékony glett-réteg takarja. De minek egy meglévő belső nyílást felfalazni? – mi sem értjük.

Balra még a régi ablak, jobbra már az újak
fotó: Benczúr Gyula Utcai Óvoda

Az ablakos állítólagos magyarázata szerint azért, mert adott volt a párkány mérete, az eredeti nyíláshoz képest szűkösebben, így nem lehetett mást tenni, körbe kellett az egészet szűkíteni. Az ablakot azonban így nincs hova kitárni – mutatja nekünk is az óvoda vezetője - ha ennek a hungarocell-falnak nekiütközik az ablak, az pillanatok alatt megsérül, mállik szét. Hosszú éveken keresztül állandó hibaforrás marad – ki biztosít rá külön karbantartási keretet?

Minek kell az ablakot kinyitni?

Amikor az óvodavezető az ablakcserével megbízott szakembernek kifogásolta, hogy nem lehet őket rendeltetésszerűen kitárni, a szakember azzal próbálta leszerelni: miért akarja kinyitni, használja a bukót! – Na, meséli az óvodavezető, ekkor szakadt el nála a cérna.

Kovács Gáborné azt is nehezményezi, hogy amikor az első ablak behelyezésénél látta hogy baj lesz, munkaértekezlet összehívását kezdeményezte. Meglepve tapasztalta, hogy a Savaria Rehab Team vagy 9 fővel – köztük Szakács Dávid helyi önkormányzati képviselővel (aki addig soha nem fordult meg az intézmény falai között) - érkezett. Próbálták meggyőzni őt arról, hogy ez így a lehető legjobb megoldás, nincs más lehetőség, semmibe vették az észrevételeit. A Savaria Rehab Team akkor jelenlévő vezető képviselője feldúltan, sértetten közölte, hogy úgysem tudják az óvodavezetőt meggyőzni, nincs értelme további vitának. Kijelentették, tetszik vagy nem tetszik, ezt kapják, és nem lehet az előre legyártott ablakokon módosítani. Ha nem kell nem muszáj betenni, kifizetik a szerződés szerinti árat, és az önkormányzat „lenyeli”. …és a megkezdett munka folytatódott.

Gyors menetrend – pályázattól a beszerelésig

Az óvodát július elején értesítette az önkormányzat arról, hogy 2,7 millióból felújíthatják a nyílászárókat. Három cégtől kértek sebtében árajánlatot, köztük a legolcsóbb, a Savaria-Rehab Team Kft. nyert, velük a szerződést július 9-én kötötték meg. A két szerződő fél a megrendelő óvoda, és a kivitelező Savaria Rehab Team Kft. A kiírásban az óvoda műanyag ablakra kért árajánlatokat, viszont külön kiemelte, hogy a jelenlegi ablakkal megegyező méretekben. Savaria Rehab Team pályázata egyben árajánlat is volt – ezt mi is láttuk – amiben már konkrét, méretre szabott ablakok szerepeltek, igaz laikusként abból nehéz megállítani, mekkora a keret és mekkora az üvegfelület, ilyen adat ugyanis nem szerepel rajta.

Szűk keresztmetszet - csökkentett üvegfelület a mosdóban
fotó: Benczúr Gyula Utcai Óvoda

A helyzetet nehezíti, hogy az óvoda falát Masszi Ferenc homlokzati festményei díszítik, emiatt kitételként az is szerepel, hogy csak úgy lehet ablakokat cserélni, hogy ezeket nem szabad megbontani. „Ha előzetesen tájékoztatnak arról, hogy a külső homlokzati profil tartása mellett csak így lehet műanyag ablakokat betenni, akkor elállunk ettől az elképzeléstől. Vagy más szerkezetet kellett volna ajánlani, vagy felhívni a figyelmünket arra, hogy ez ennyi fényveszteséggel jár." – panaszolja a vezető óvónő.

Szerencsés fordulat – lesz utólagos csere

A kivitelező Savaria-Rehab Team Kft-vel telefonon, majd személyesen, egy nappal később vitattuk meg az ablakkérdést. Addigra egy lényeges ponton többszörös egyeztetést követően sikerült a megegyezés – közli Stankovics Erika, a Rehab Team vezetője, és Bujtás Edit foglalkoztatási részlegvezető. Mivel az önkormányzat erre a felújításra több pénzt nem ad, a legkritikusabb résznél, a mosdónál a Rehab Teames asztalosműhelyükben készítenek egy új hőszigetelt ablakot, fából. (Ami felfelé 4,5 cm-rel, lefelé 13 cm-rel lesz nagyobb a mostani műanyagnál)

(Később az óvodavezető is meséli telefonon: " Annyi haszna a sajtó megjelenésének már van, hogy a mosdó ablakait más szerkezettel, szigetelt üvegezéssel cserélik, és segítik az óvoda fogadóképessé tételét takarítók kiküldésével. A többit meg eltakarja a vakolat… ")

Nem lehetett hozzányúlni a homlokzathoz, áthidaló pedig nem volt

Stankovics Erika, a Rehab Team vezetője nem érti, miért nem őt kereste meg problémáival az óvoda vezetője: „Tényleg nem értem, ha probléma van, miért nem megyünk elébe? A foglalkoztatási részleg vezetője is csak akkor szembesült az elégedetlenséggel, amikor helyszíni ellenőrzést tartott.” Bujtás Edit elismeri, a mosdóban valóban túl kicsik az általuk betett ablakok, de a régiek is azok voltak. A belső foglalkoztatókban viszont állítja, az adott lehetőségekhez képest szakszerűen történt az ablakcsere. Nem tudták másként kivitelezni: „mert ez egy nagyon régi villa, nincsenek áthidalók a falakban, az ablak tartja a tetőszerkezetet. Ráadásul a homlokzati festmények miatt a foglalkoztatóban sem lehetett nagyobb ablakokat betenni, mert kívülről a festmények lehatárolják, meddig lehet a falat megbontani.”

A foglakoztató ablaka, plusz téglasorral
fotó: Benczúr Gyula Utcai Óvoda

Az óvoda kérésére adták meg az árajánlatukat, az általuk kiírtak szerint. Ráadásul az ő pályázatukat fogadták el, amin pontosan szerepelt minden egyes ablak mérete. Ezt az óvoda elfogadta. Ők (és az alvállalkozók) a megrendelés után, utólag ezeken már nem tudnak változtatni.

A felmerülő egyéb műszaki hiátusokban (miszerint a megengedettnél vastagabb a purhab réteg, minek a hungarocell-betoldás) kifogást nem találtak, azonban elismerték, ők sem hibátlanok, ha felmerül bármi gond, azonnal javítják. Az alvállalkozó (aki szintén három közül, pályázat útján nyert, mert ő adta a legolcsóbb ajánlatot), akivel most dolgoztak, öt év garanciát vállalt az ablakokra.

Nem szakképzetlen munkanélküliek végzik a helyreállításokat

Szomorú – jegyzik meg - hogy jelenleg is hat különböző helyen dolgoznak a városban közmunkásaik, de nem arról szól a hír, hogy a másik öt helyen milyen szépen kiviteleznek, hanem arról, hogy hol vannak hibák. – Ez a média természete – mondjuk mi. Viszont a Rehab Teamesek lépten-nyomon szembesülnek azokkal az előítéletekkel, amelyek közmunkásaikat sújtják. Ráadásul az óvónő a mostani ablakfelújításnál is külön kihangsúlyozta, az ő embereikre semmi panasz nincs, szépen dolgoznak.

A Benczúr utcai óvoda homlokzata, Masszi Feri képeivel
fotó: Mészáros Zsolt

A munkavezetőiket nem közfoglalkoztatás keretében alkalmazzák, mindannyian szakemberek, a műszaki ellenőröket és műszaki vezetőket a Rehab Team fizeti. A közfoglalkoztatásban tartós munkanélküliek dolgoznak, de szakképesítést igénylő munkakörökben csak szakképzetteket foglalkoztatnak. Jelenleg 103 embernek adnak munkát, a szakmunkások megkapják a nekik járó szakmunkás minimálbért.

Miért kell mindenáron műanyagra cserélni?

Abban mindannyian egyetértettünk, ehhez a több száz éves óvodához és sajátos miliőjéhez nem illenek ezek a puritán műanyag ablakok. Ez egy tény, a másik pedig az, hogy valóban kevesebb az óvodában a fény. De ki a felelős ezért? Az ablakgyártó, aki a hőszigetelés miatt ilyen vastag kerettel készíti műanyag termékeit? A vezető óvónő, mert ő rendelte meg? Az önkormányzat, mert ő adta pénzt? A kivitelező, aki teljesítette a szerződést?

Megmutattuk a fényképeket egy szakembernek is

Látható, hogy az ablakcserét szakmailag gondatlanul végezték. – összegzett a fotók alapján az általunk felkért, nyílászárók beszerelésében is jártas faipari szakember.

„Nyílászárók cseréjénél az egész folyamat alapja a pontos, biztos felmérés. Ha ezt felkészült és lelkiismeretes szakember végzi, figyelembe kell vennie, hogy a régi ablakok kávás falnyílásba voltak beépítve. Beépíthető az új szerkezet a kisebb, (külső) méret figyelembe vételével is, de ez azt eredményezi, hogy nagyon nagy mértékben csökken az üvegfelület nagysága a régi kapcsolt gerébtokos ablakokéhoz képest. Az üvegfelület az új ablakok szélesebb keretprofiljai miatt mindenképpen kisebb lesz, de ez éppen a kávás falnyílásoknál csökkenthető úgy, hogy a falkáva kétoldalt és felül 3 cm-t rátakar az ablaktokra. (Profiltól, párkánytól függően esetleg alul is.) Szakmailag ez a megoldás az elfogadható, hacsak nem éppen az ablakfelület csökkentése a cél.”

Itt megnyomom, és puha
fotó: Mészáros Zsolt

Másik kérdés – teszi hozzá, a beépítés minősége: „Az ablakok úgynevezett névleges mérete a tényleges külső méret, plusz körben 1-1-cm. Ez az 1 cm-es rés szolgálja azt, hogy az ablak egy „építőipari tűréshatárral” kivitelezett, esetleg habarccsal szennyezett falnyílásba is beférjen. És ezt a rést kell kitölteni a szigetelő-ragasztó poliuretán habnak (az elhagyhatatlan mechanikai rögzítés mellett). Ennek megfelelően a habok 2-3, maximum 5 cm széles réteget képezhetnek. A képek alapján az látható, hogy az alkalmazott PUR kitöltés - a kis ablakoknál egészen biztosan - minimum a felső határon táncol. Az pedig érthetetlen, hogy ha méretre készítették az ablakokat, miért van alul egy jó téglasornyi hézag a falnyílás és az ablak alja között.”

Hozzászólások (13)

A cikkekhez csak regisztrált felhasználóink szólhatnak hozzá. Kérjük, jelentkezzen be, vagy ha még nem tette, regisztráljon.

A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a cikkekhez nem kapcsolódó kommenteket moderálja, törölje. A részletes moderálási szabályokért ide kattintson!

Keresés

Hozzászólások

marko1968: *s *z * f*rg*lm*r* *s *rv*ny*s? ...
Hosszabbodik a veszélyhelyzet, ráérünk meghosszabbítani igazolványainkat, csak éppen ez nem hatja meg a cégeket
crankitup: *n s*r*s *gyn{k v*gy*k. ;) n* *ly*nk*r m* v*n... x*x*...
Hosszú sorban állnak a szavazók a szombathelyi, Fő téri előválasztási sátor előtt
Echo: J*, *s s*k*r*lt j*v*t*n*, *g*z m*r cs*k *z n*m t*tt m*gj*gyz*st ...
Köszöntjük Szombathely újszülötteit, köztük Dánielt és Tesszát, a legifjabb ikerpárt
crankitup: N*m v*l*tl*n*l t*tk*s*t*tt*k 2050-*g * v*zsg*l*t d*k*m*nt*m**t.....
A NER-elit luxusutazásait fotózó újságírót is megfigyelték a Pegasus kémszoftverrel
fgzb: *z *ll*nz*kn*k *nny*t *z*nn*k, h*gy m*r r*g*n t*bbf*l* n*mz*tk*z...
Hosszú sorban állnak a szavazók a szombathelyi, Fő téri előválasztási sátor előtt