NYUGAT MÉDIA

Szombathely az Interneten

Közélet

Az álmok valóra válnak?

Harminc éve kezdődött el Szombathelyen a tanárképzés. A múlt biztos, a jövő bizonytalan. Mi lesz veled, Berzsenyi?

A szombathelyi Berzsenyi Dániel Főiskola (BDF) tehát 2002. január 1-től integráció nélkül, önálló intézményként kezd új életet.

Mégsem lett egyetem
Mindeközben további sorsát hosszú évtizedekre meghatározó kérdések, döntések lógnak a levegőben. Már csak azért is, mert hiába tűzte például már évek óta a városi és megyei vezetés zászlajára a főiskola egyetemmé válását, nem sikerült célba érni.

Magyarország minden felsőoktatási intézményének, így a BDF-nek is el kellett készítenie intézményfejlesztési tervét. A szombathelyiek most jutottak el a fejlesztési pályázat félidejéhez. Következő lépésként beruházási tervet kell készíteniük, ami alapján majd pénzt igényelhetnek.

Kellene új könyvtár, kollégium, informatikai fejlesztés
Gadányi Károly nyár óta főigazgatója az intézménynek. A tartalmi fejlesztés mellett fontosnak és elengedhetetlen feltételnek tartja az infrastrukturális beruházásokat is. Úgy tűnik, más intézmények több épülettel rendelkeznek, gazdagodnak, míg Szombathelyen ez a folyamat a pénzhiány miatt lassabban ment az utóbbi időben.

A részletes beruházási tervek elkészítésére már létrehoztak egy szakmai bizottságot, amely külső szakemberek, építészek, szakmérnök bevonásával dolgozik. A mai árak szerint 4,2 milliárd forintos pályázati támogatásra lenne szükség a megvalósításához. A pályázat sikerességén sok múlik. Szükség van pénzre az új könyvtár létrehozásához, a főiskola régi épületének felújításához, további oktatási épületek kialakításához.

Egyre sürgősebbé válik az új kollégiumok építése, vásárlása, de a régi épületek felújítása sem várhat már
tovább, a renoválás idejére pedig átmeneti diákszállásokat kell biztosítani. A szomszédos, régi ideggondozó épületét is szeretnék megvásárolni, és az informatikai fejlesztés is
milliókat emésztene fel. E tervek mellett Gadányi professzor még egy kis kamaraszínházat is megálmodott főiskolájának.

Megszorítások sorozata: kevesebb oktató és eszköz
Az intézménynek nincsenek köztartozási, de Gadányi Károly hiánnyal vette át a vezetést. Azóta főigazgatói utasítással szigorította a gazdálkodást, vállalva népszerűségi indexének hanyatlását. Az óraadók, az ideutazó oktatók és a másodállásúak számát csökkentették, megszigorították a vásárlásokat, beszerzéseket. A tanszékek ezentúl csak havi húszezer forintos támogatást kapnak a telefonáláshoz.

A főiskola álmai közé tartozik a bölcsészettudományi, a természettudományi, valamint a sport és művészet kar létrehozása is. A karosítás kérelmet 5 éve adták be, ám a döntéshozók időre valahogy elfeledkeztek Szombathelyről. Most a Magyar akkreditációs Bizottságnál és az Oktatási Minisztériumban is újra elővették a kérelmeket. Ám a BDF-hez hasonlót kér az egri főiskola is, az Oktatási Minisztérium pedig a két intézmény ügyét együtt akarja a kormány elé vinni. Hiába teljesítettek a szombathelyiek minden előírást, az egrieknél még hibádzik valami, így várni kell.

Az elmúlt évek új szakjai
A kérelem beadása óta új szakok is megjelentek a főiskolán, úgymint Európa-tanulmányok, gazdálkodás, kommunikáció. Ezek besorolásra, vagy egy negyedik kar létrehozására várnak. Gadányi Károly szerint a karosításhoz a személyi háttér megteremtése a legnehezebb feladat. Egy-egy kar létrejöttéhez ugyanis erős tudományos háttérre lenne szükség. Azt pedig mindannyian tudjuk, hogy az értelmiségiek inkább elvándorolnak Szombathelyről, semmint idejönnek.

A karoknak kari tanácsokat, kari hallgatói bizottságokat kell létrehozniuk majd, és sokkal több jogot, például diplomaadásit, kapnának, mint eddig az intézetek. A karok kényszerítve lesznek a gazdálkodásra. Érdekük lesz a jó hallgatók, a több levelező diákot felvenni.

Igaz, most is vannak kari jellegű intézeteik. A Filológiai Intézet a bölcsészkar magja lehetne, a Természettudományi Intézet pedig a Természettudományi Kar előzménye.

A 22-es csapdája
Ha azonban meg szeretnénk őrizni a minőségi felsőoktatást Szombathelyen, egyetemben kell gondolkodni, s ezt Gadányi Károly is tudja. És tudta a többi felsőoktatási intézmény is, hisz a Nyugat-Dunántúlon Sopronban, Veszprémben, és január 1.-től Győrben is működik egyetem, de egyik sem hasonló a szombathelyi képzéshez.

Az egyetemmé váláshoz elsősorban sok egyetemi szakot kell akkreditálni. Egyetem ott van, ahol doktori iskola van. A felsőoktatási törvény viszont kimondja, hogy doktori iskola csak egyetemeken hozható létre. Bár nehéz, ebből a bűvös körből is ki kell szabadulni. A megoldás: más egyetemekkel való együttműködés, kihelyezett doktori iskolába. A soproni egyetem és a szombathelyi főiskola integrációja egyszer már meghiúsult, de a kapcsolatok nem szűntek meg a két intézmény között. A soproniak most újra felvetették az egyesülés lehetőségét, de az előzményekről és körülményekről nem kívánt nyilatkozni a főiskola igazgatója.

A városi önkormányzat és a főiskola nemrég 4 évre megújította együttműködési szerződését. Az önkormányzat többek között a professzorok, oktatók letelepedését, a doktori továbbképzést, a gyakorlóiskolával és más városi közoktatási intézményekkel való kapcsolatépítést támogatja. A tervek között szerepel a virtuális egyetem, az Internetes oktatás kifejlesztése. Az önkormányzat a fecskeház-programba is szeretné bevonni a főiskolai hallgatókat. A támogatás mértéke egyelőre titok.

Keresés

Hozzászólások

miki1950 : * l*mp*v*s '56- b*n k*m*nt * d*v*tb*l, d* * t*bb*r*l l*h*t s...
Márciustól emelkednek a parlamenti fizetések, Kövér László járt a legjobban
Nagyadri: *n *r*l*k n*k*, d* * h*zz*sz*l*s**b*l n*m *z j*n l*. ...
A szerdai zűrzavar után minden flottul megy a szombathelyi volt SZTK-nál
miki1950 : *dz*tt v*gy*k, n*m *z *ls*. V*sz*nt *ng*m n*m z*v*r. H*zz* t*r...
Márciustól emelkednek a parlamenti fizetések, Kövér László járt a legjobban
Katka: N*gy*n h*ly*s, m*h*t * t*bb*n*k, *s * k*th*rm*dn*k! ...
Beoltották Áder Jánost, kínai vakcinát kapott
Katka: M*ly*n N*m*ny? *d*z*v*rb*n v*gy! K*rd sz*m*n P*sk*s v*lt p*lg*n ...
Két kocsihely egy lakáshoz és egyebek - Egy rendelet miatt másként kell majd építkezni Szombathelyen