NYUGAT MÉDIA

Szombathely az Interneten

Itt járt...

Itt járt... I. Ferenc király

És nem csak itt járt, hanem egy hónapig Szombathelyen is lakott.

Ferenc főherceg a gyermek nélkül maradt II. József hívására érkezett Bécsbe, hogy az uralkodói kötelességekkel megismerkedjen. A későbbi német-római majd ausztriai császár és magyar király a haditudományok gyakorlása, s hazánk megismerése végett Magyarországra is ellátogatott. 1786-ban, 18 éves korában egy hónapot töltött Szombathelyen. Itt született naplóit később Géfin Gyula tanulmányozta.

A főherceget Kinsky gróf altábornagy és három lovas díszszázad fogadta városunkban. Szállást Szily János püspök biztosított számára az akkoriban üresen álló szemináriumban. Az érkezését követő reggel első útja abba a várkápolnába vezetett, amit öt évvel később lebontottak. Az ifjú uralkodójelölt alapos katonai kiképzésben részesült, de jutott ideje szórakozásra, kirándulásra, műélvezetre is. Színházba ment, megtekintette a püspök régiséggyűjteményét, lóháton bejárta a környező településeket, a Kálvária mögötti erdőséget, megnézte Olad szőlőültetvényeit, a püspök soroki majorját és a frissen alapított Újperintet.

Az előkelő vendég tiszteletére július 9-én bált rendeztek a városban. A püspöki palotában összegyűltek a környék nemesei és legfőbb katonatisztjei. "D.u. 4 órakor megtekintettem a katonák bálját. Egyik részük a Zöldfa előtti téren táncolt, a másik egy kertben. Igen jó kedvük volt. Nagyobbrészt tisztességesen viselkedtek..." - írta naplójába a főherceg. A püspöknél a nemesek kártyáztak, majd itt is kezdetét vette a táncmulatság. Ferenc kilenc óráig maradt a társasággal és saját bevallása szerint jól mulatott.

Ferenc főherceg egyik naplójában megtalálhatjuk Szombathely részletes, egyik legkorábbi leírását is. A jegyzetekben említést tett a külvárosokról, az iparról, a lakosságról, a vallásról, a terekről és épületekről, sőt még a kocsmákról, a Zöldfáról és a "nagyon piszkos" Batthyányi kúriáról sem feledkezett meg.

Az uralkodójelölt július 22-én hagyta el Szombathelyt, hogy a tapasztalatgyűjtést Pesten folytathassa. Ifjúságának e szép hónapjára mindig szívesen emlékezett, a királynéval együtt többször visszatért ide. Szombathely iránti szeretetének jele, hogy 1793-ban líceumot adott a városnak, Szily János halála után pedig tízezer forinttal biztosította a székesegyház továbbépítését.

Ki volt I. Ferenc?
I Ferenc magyar király (1768-1835), aki II. Ferenc néven az utolsó német-római császár volt, II. József halála után került hatalomra Bécsben. 1804-ben felvette az osztrák császári címet majd 1806-ban lemondott a német-római császári koronáról. A Szent Szövetség egyik alapító tagja volt, belpolitikáját a nemzeti és liberális törekvésekkel való szembenállás, a konzervatív abszolutizmus határozta meg. Uralkodása idején fojtották vérbe a magyar jakobinusok mozgalmát. Magyarországon az erős ellenállás hatására 1825-ben az országgyűlés összehívására kényszerült, ezzel nyílt meg a reformországgyűlések sora.

Keresés

Hozzászólások

shopron: *n * z*ch*rn*k k*ld*k t*z*z*r f*r*nt*t, h* m*gv*n * sz*ml*sz*m*,...
Zacher etikája
De casu diaboli: B*z*ny*t*n* * b*r*s*g*n k*ll. K*z*lt*m *gy t*nyt. M*gh*zz* t*bb...
Zacher etikája
miki1950 : *z *g*zg*t* t*rm*sz*t*s*n v*ssz*cs*n*lt* *z *szt*n*s m*m*l*kl*t*...
Répcelakon otthon maradt ma reggel a teljes tantestület, fegyelmit kapnak
miki1950 : *z *s*tb*n l*t*m, *z * t*ny *gy cs*pp*t s*m z*v*rj* *m*n*ns *szm...
Nem létező rendszámú autóval követték Czeglédy Csabát
miki1950 : * k*rh*zb*n p*nzt *j*nl*tt*k. *h*. *zt t*l*n b*z*ny*t*n* *s k*n...
Zacher etikája