NYUGAT MÉDIA

Szombathely az Interneten

Itt járt...

Itt járt... Rákosi Mátyás

Rákosi 1946 májusában tette tiszteletét Szombathelyen. A pártfőtitkár látogatása hatalmas felbolydulást okozott az egész megyében.

Minderről a Magyar Kommunista Párt Vas megyei napilapja, aSzabad Vasmegye számolt be nagy részletességgel. Ha jól meggondoljuk, a forgatókönyv bizonyos elemei azóta se sokat változtak...
Az érkezés napján délután három órakor már óriási tömeg kémlelete az utatJánosháza határában, az alkalmi diadalkapu körül. A vendégek csak ötkor érkeztek,de a várakozást senki sem unta meg. A megérkező fekete autóból elsőnek SafrankóEmánuel főispán szállt ki, s ellenőrizte, hogy minden a tervezettek szerint halad-e.Az ez után előbukkanó Rákosit pünkösdirózsák és gyermekek köszöntötték Vasmegye földjén.

Szombathely felé továbbhaladva még négy vörös és nemzetiszínű zászlókkal fellobogózott diadalkapun haladt át a menet; az útmenti földekenegy pillanatra megállt a munka. Szombathelyen az Internacionálét éneklő tömeg, sNémeth István polgármester várta a "magyar dolgozók nagy barátját". Rákosi ahozzá szaladó, verset mondó gyerekeket cukorkával jutalmazta. A sok üdvözlőbeszédután a párttitkár is megszólalt: "...Nagyon örülök a szíves fogadtatásnak, dekülönösen annak, hogy ilyen derék kis apróságok üdvözöltek. Örülök, hogy ittilyen hamar kezdenek el politizálni az emberek..." A vendégeket ezután kicicomázottkerékpáros gárdisták kísérték a pártszékházba, ahol este aktívát tartottak.

A következő reggel nagy napra ébredt a város. Ahonvédzenekar zenés ébresztővel vonult fel a vasútállomásig, ahol muzsikaszóvalvárta a Dunántúl számtalan pontjáról érkező, feldíszített szerelvényeket. Amozdonyokon Rákosi arcképe díszelgett. Csak a kőszegiek szerelvénye 54 kocsibólállt. A Pelikán parkban a város üzemei, a Széll Kálmán utcában a vasutas dolgozókgyülekeztek. A felvonulás tíz órakor kezdődött, s majdnem két órán át tartott.
Az emberek fürtökben lógtak az ablakokból, a háztetőkről. Rákosi a főtériemelvényről nézte végig a lovasokból, feldíszített szekerekből, öklüket rázó,ütemesen éljenző, kalaplengető dolgozókból álló menetet. Beszédétlélegzetvisszafojtva, időnként éljenezve hallgatta a hatalmas tömeg.
A Brenner parkban népünnepéllyel folytatódott a nap. Este a Kovács Szálló előtttérzene, az Aréna-kertben tánc várta a dolgozó népet és Rákosit. Apártszékházban hajnalig tartó mulatságot rendeztek a "nemzet egyik legnagyobbfia" tiszteletére.

Rákosi Mátyás (1892-1971) a Kommunisták Magyarországi Pártjának alapító tagja volt. A Tanácsköztársaság idején viselte a szociális termelés népbiztosa és a Vörös Őrség parancsnoka tisztet. Emigrációja alatt a Komintern Végrehajtó Bizottságának titkára volt. Hazatértekor életfogytiglani börtönre ítélték a proletárdiktatúra alatti tevékenysége miatt. 1940-ben szovjet kezdeményezésére Moszkvába utazhatott. Öt évvel később a Magyar Kommunista Párt főtitkára, miniszterelnök-helyettes majd miniszterelnök lett. Személyi kultuszt, diktatúrát épített ki, nagy szerepe volt a koncepciós perekben. 1956-ban minden tisztségéből leváltották, a felelősségre vonás elől a Szovjetunióba ment, itt élt haláláig. Az MSZMP-ből 1962-ben zárták ki.

A fotók nem a Vas megyei látogatáson készültek

Keresés

Hozzászólások

De casu diaboli: B*z*ny*t*n* * b*r*s*g*n k*ll. K*z*lt*m *gy t*nyt. M*gh*zz* t*bb...
Zacher etikája
miki1950 : *z *g*zg*t* t*rm*sz*t*s*n v*ssz*cs*n*lt* *z *szt*n*s m*m*l*kl*t*...
Répcelakon otthon maradt ma reggel a teljes tantestület, fegyelmit kapnak
miki1950 : *z *s*tb*n l*t*m, *z * t*ny *gy cs*pp*t s*m z*v*rj* *m*n*ns *szm...
Nem létező rendszámú autóval követték Czeglédy Csabát
miki1950 : * k*rh*zb*n p*nzt *j*nl*tt*k. *h*. *zt t*l*n b*z*ny*t*n* *s k*n...
Zacher etikája
miki1950 : Z*ch*r G*b*r Sz*b*d **r*p* p*dc*stj*b*n *lm*nd*tt *nt*rj*j* *s *...
Zacher etikája