NYUGAT MÉDIA

Szombathely az Interneten

Itt járt...

Itt járt... Széchenyi István

Tudta Ön, hogy Széchenyi a szombathelyi akadémián vizsgázott, majd híres emberként ironikus képet küldött a szombathelyi kaszinónak?

Széchenyi István először 16 éves diákként járt Szombathelyen, majd felnőtt férfiként terveihez támogatókat toborozni újra ellátogatott városunkba.

Az utazás célja a selyemhernyó tenyésztés meghonosítása volt Magyarország ezen szegletében is. Ezt a foglalatosságot Széchenyi igencsak jelentékeny nemzeti jövedelemforrásnak tartotta - lám, a nagy emberek is tévednek néha -, ezért "szeder-egylet" alakításába kezdett, s ehhez nálunk is megpróbált tagokat toborozni. A legnagyobb magyart mindenütt nagy tisztelettel fogadták a városban.

Széchenyi nevéhez fűződött a kaszinók alapításának ötlete is, így nem véletlen, hogy a szombathelyi Kaszinó is az ő arcképével díszítette helyiségeinek falait. (Képünkön a Király utca és a Széll Kálmán utca sarkán állt egykori Kaszinó látható. Ma a MÁV székház található a helyén.) A gróf tagtoborzó körútja során a kaszinóba is ellátogatott, alaposan körülnézett, mindenkivel kedvesen elbeszélgetett. Egyszer csak észrevette saját képét a falon, hosszasan nézte, majd megkérdezte nincs-e újabb arcképük róla. Nincs - kapta válaszul. Széchenyi ekkor megígérte, hogy küld a kaszinó számára egy újabb képet magáról.

Néhány hét múlva meg is érkezett a küldemény. A képen Buda és Pest között a Dunán egy csónak ringatózott, a csónakban maga Széchenyi állt, a partról emberek dobálták sárral. Emberek, akik "csak az újítót látták benne, aki a nemzetet kényelmes tétlenségéből kizavarni igyekszik". A kaszinó sokáig őrizte az ajándékot, ami később elveszett. "Talán nyomára lehetne akadni. S ha megtalálnánk, mily érdekes ereklyéje lenne az majdan felépülő kultur-palotánknak!" - olvashatjuk a Vasvármegye hasábjain, 1902-ből. A képet azóta sem találták meg.

Széchenyi István (Bécs 1791 -Döbling 1860)
Széchényi István gróf a Nemzeti Múzeumot magalapító Széchényi Ferencnek és Festetics Juliannának legifjabb gyermeke volt. Az iskolát csak 9 évesen kezdte, 1807-1808 között a szombathelyi akadémián vizsgázott, majd katonai oktatásban részesült. Egy angliai út hatására kezdte meg társadalomi és írói munkásságát. Egy esztendei jövedelmét a Magyar Tudományos Akadémia alapítására ajánlotta fel. Nevéhez fűződik többek között a Lánchíd építése, a Duna szabályozása, a gőzhajózás, a selyemtenyésztés, a lótenyésztés és lóversenyzés meghonosítása, a Nemzeti Casino kialakulása. Kossuth radikális nézeteit veszedelmesnek tartotta, vitába szállt vele. 1848. március 15. után közlekedési miniszter lett. Később a rá nehezedő terhek alatt egészen összeomlott, máig tisztázatlan körülmények között halt meg.

Keresés

Hozzászólások

shopron: *n * z*ch*rn*k k*ld*k t*z*z*r f*r*nt*t, h* m*gv*n * sz*ml*sz*m*,...
Zacher etikája
De casu diaboli: B*z*ny*t*n* * b*r*s*g*n k*ll. K*z*lt*m *gy t*nyt. M*gh*zz* t*bb...
Zacher etikája
miki1950 : *z *g*zg*t* t*rm*sz*t*s*n v*ssz*cs*n*lt* *z *szt*n*s m*m*l*kl*t*...
Répcelakon otthon maradt ma reggel a teljes tantestület, fegyelmit kapnak
miki1950 : *z *s*tb*n l*t*m, *z * t*ny *gy cs*pp*t s*m z*v*rj* *m*n*ns *szm...
Nem létező rendszámú autóval követték Czeglédy Csabát
miki1950 : * k*rh*zb*n p*nzt *j*nl*tt*k. *h*. *zt t*l*n b*z*ny*t*n* *s k*n...
Zacher etikája